ISSN:2149-8598

Özel Günlerde Seçili Ürünlerin Satış Tutarlarındaki Değişikliklerin Pazarlama Sistemi Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama


Bu araştırmanın amacı, perakende sektörü içerisindeki süpermarketler çevresinde, özel günler olarak belirlenen (Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı) günlerde, seçili ürünlerin satışlarında artışlar olup olmadığını ve süpermarketlerde özel günlere ilişkin pazarlama uygulamalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Kayseri’ deki süpermarketlerden olasılıksız örnekleme yöntemi kullanılarak veri toplanmıştır. Özel günlerde, perakendeci işletmelerin talepteki değişiklikleri bakımından belirlenen olguyu incelemek için elde edilen veriler analiz edildiğinde; Ramazan ayı ve Ramazan Bayramında gıda ürünlerinde artış görünürken, bir diğer önemli artış da Kurban Bayramında olduğu saptanmıştır. Sevgililer Günü ve Anneler Gününde parfüm satış tutarların diğer aylara göre büyük oranda arttığı gözlenmiştir. Son olarak çalışmanın bazı kısıtları olduğu belirtilmiş, özel günler için işletmelere ve gelecekteki araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.


Keywords


Özel günler, Hediye, Pazarlama Sistemi, Süpermarket.

Author: Mualla Akçadağ
Number of pages: 257-265
DOI: http://dx.doi.org/10.23929/javs.758
Full text:
Paylaş:
Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.