Lisans ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Etik Algıları Üzerine Bir Araştırma
A Research on Ethical Perceptıons of Graduate and Master's Students

Author : Gülçin ÇETİNKAYA ÖZDEMİR - Hümeyra Nur HATİPOĞLU
Number of pages : 504-515

Abstract

Son yıllarda iş etiğine olan ilginin artması ve iş etiği konusunda bilinçlendirme çalışmaları sadece işletmelerde değil işletme okullarının müfredatlarında da yaygınlaşır hale gelmiştir. İşletmelerin potansiyel insan kaynağı olan öğrencilerin etik algısı en az işletme çalışanlarının etik algısı kadar önemli olmaya başlamıştır. Bundan dolayı işletme okullarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin etik algılarını ölçmek amacıyla Marmara Üniversitesi’nde işletme eğitimi görmekte olan toplamda 230 lisans ve yüksek lisans öğrencisinin etik algısı, sekiz örnek olaydan oluşan “Etik Algı Ölçeği (Schaap,2013)” ile ölçülmüştür. Örnek olaylardan oluşan bu ankette, öğrencilerin farklı durumlar ve roller karşısındaki etik algıları ölçülmüştür. Lisans ve yüksek lisans, cinsiyet ve okul başarı durumuna göre oluşturulan hipotezlerde lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı gibi okuldaki başarı durumuna göre yapılan karşılaştırmada da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre etik algılarında anlamlı bir fark olduğu ve kadın öğrencilerin etik algı düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Etik, Etik Algısı, Yükseköğretim

Read:1618

Download: 693