Kapatılan Cezaevlerinin Yeniden İşlevlendirme Örneklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Re-Functioning Examples of Closed Prisons

Author : Hicran Hanım HALAÇ - Saadet TURAN
Number of pages : 916-932

Abstract

Günümüzde Türkiye’de bulunan birçok cezaevi yapısı, uluslararası ilkelere uymadığı, fiziksel, donanımsal ve kapasite yetersizliği gibi çeşitli sebeplerle boşaltılmış, terkedilmiş ya da kapatılmıştır. İşlevini kaybetmiş veya kapatılmış olan cezaevlerinin kente ve topluma kazandırılması ile ilgili yapılmış olan çalışmalarda, toplum tarafından bilinirliği yüksek olan kapatılmış cezaevleri üzerinden örneklemler sunulmuş ve kapatılmış olan cezaevlerinin, birer kültür yapısı, müze, restoran ve otel olarak tekrar kullanılabilmesine dikkat çekilmiştir. Kapatılıp boşaltıldıktan sonra tekrar işlev verilmeyip kaybedilmeye, atıl hale dönüşmeye mahkum bırakılan cezaevlerinin sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu da yapılan çalışma ve girişimlerin yetersiz kaldığını göstermektedir. Hala kullanım ömürlerini tamamlamamış olan fakat kapatılmış ve atıl hale dönüşmesine sebep olunmuş veya henüz atıl hale dönüşmeden değerlendirilme şansı olan cezaevlerinin yeniden işlevlendirilmesinin önemini vurgulamak amaçlanmıştır. İnternet arama motorları ve literatürlerden yapılan taramalar sonucunda, kapatılmış cezaevlerinin yıllara göre sayısı, ismi, tipolojisi, türü ve bulunduğu yer bilgilerinin yer aldığı Adalet Bakanlığı’nın 2006-2017 yılları arası yıllık yayımlanan faaliyet raporlarına ulaşılmıştır. Bu bilgilerin derlenmesi ile toplam 203 tane ceza infaz kurumunun 2006-2017 yılları arasında kapatılmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de kapatılmış olan cezaevlerinden bahsedilmiş, yeniden işlevlendirilmiş olan kapatılmış cezaevlerine yurtdışından ve Türkiye’den örnekler verilmiştir. Faaliyet raporlarında belirtilen 2006-2017 yılları arasında kapatılmış küçük ilçe ceza infaz kurumları üzerinden, bu cezaevlerinin atıl halinin yarattığı problemler, bu problemlerin çözümü için ise yeniden işlevlendirilmesinin öneminden ve hüzün turizminden bahsedilmiştir. Sonraki süreçte yapılacak olan bilimsel araştırmalara altlık hazırlamak hedeflenmiştir.

Keywords

hapishane, ceza infaz kurumu, yeniden işlevlendirme, kullanım ömrü, bina ömrü

Read:1247

Download: 413

Atıf Bulunamadı