ISSN:2149-8598

Danışma Kurulu


DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdülkadir BULUŞ, İktisat Tarihi, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Adem ESEN, Makro İktisat, İstanbul Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Adnan ÇELİK, İşletme, Yönetim ve Organizasyon , Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Ahmet AY, Makro İktisat, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Ali ŞAHİN, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Arif ERSOY, İktisadi Düşünceler Tarihi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Arzdar KİRACI, İktisat Teorisi, Siirt Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Baki YILMAZ, İşletme, Muhasebe ve Finanman, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Birol AKGÜN, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Doğan UYSAL, İktisat Teorisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Eugene KOUASSI, İktisat, Ekonometri, University of Western Cape / South Africa
Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN, İktisat, Maliye, Milli Savunma Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Hacer TUĞBA EROĞLU, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Hayriye ATİK, İktisat Teorisi, Erciyes Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Hilmi Bahadır AKIN, İşletme, Girişimcilik, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Kemal YILDIRIM, Makro İktisat, Anadolu Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Kenan PEKER, Tarım Ekonomisi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Fırat Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mahmut Hakkı AKIN, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR, İşletme, Yönetim ve Organizasyon , Kırıkkale Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mehmet BULUT, İktisat Tarihi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mieczyslaw W. SOCHA, Ekonomi, Warsaw University /  Poland
Prof. Dr. Murat ÇEMREK, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ, İktisat, Maliye, Anadolu Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Necmi UYANIK, Siyasi Tarih, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Orhan ELMACI, İşletme, Muhasebe, Dumlupınar Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Osman OKKA, İşletme, Muhasebe ve Finansman, Karatay Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Önder KUTLU, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Rahmi YAMAK, İktisat, İstatistik, Karadeniz Teknik Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR, İktisat, Maliye, Celal Bayar Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Selami SEZGİN, İktisat Politikası, Osmangazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Serdar ALTINOK, Makro İktisat, Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Şaban Halis ÇALIŞ, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ, İşletme, Yönetim ve Organizasyon , Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Yu-Feng LEE, İktisat, Uluslararası İşletme, İstatistik, New Mexico State University / USA
Prof. Dr. Yunus CERAN, İşletme, Muhasebe ve Finans, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Zekeriya MIZIRAK, İktisat Teorisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR, İktisat Politikası, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Aykut EKİYOR, İşletme, Sağlık Yönetimi, Gazi Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, İktisat Politikası, Dicle Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Bedrettin KESGİN, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmet, Yalova Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Erhan ÖRSELLİ, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Esra Banu SİPAHİ, Kentleşme ve Çevre Sorunları , Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Gökhan TUNCEL, Siyaset ve Sosyal Bilimler, İnönü Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Halil İbrahim AYDIN, İktisat Teorisi, Batman Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Hülya Eşki UĞUZ, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimleri, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. İsmail SEVİNÇ, Kentleşme ve Çevre Sorunları , Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. M. Fatih Bilal ALODALI, Yönetim Bilişim Sistemleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.