ISSN:2149-8598

Editör Kurulu


Editör / Editor-in-Chief
Prof. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ
Makro İktisat, Maliye, Bilişim Ekonomisi, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
 
Yardımcı Editör / Co-Editor
Prof. Dr. Mbodja MOUGOUE
İktisat, Maliye, Wayne State University / USA
 
Alan Editörleri / Specialized Associate Editors
Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU, İşletme, Sağlık Yönetimi, İstanbul Medipol Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA, Uluslararası İktisat, Ekonometri, Ahi Evran Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Ramazan YANIK, İşletme, Muhasebe ve Finansman, Atatürk Üniversitesi / Türkiye
Dr. Abdullah AYDIN, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Mustafa Kemal Üniversitesi / Türkiye
Dr. Bekir GÜNDOĞMUŞ, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Medya, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Dr. Bilal SOLAK, İşletme, Muhasebe ve Finansman, Türkiye Manas Üniversitesi / Kırgızistan
Dr. Muhammed MARUF, İşletme, İstatistik, Sayısal Yöntemler, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Dr. Murat YILDIZ, İktisat Tarihi, Aksaray Üniversitesi / Türkiye
Dr. Sami KALAYCI, Siyaset Bilimi, Sosyal Hizmet, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Dr. Sedat ÇELİK, Turizm İşletmeciliği, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
 
Editör Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Chunxing FAN, İşletme, Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Tennessee State University  / USA
Prof. Dr. Dharm BHAWUK, Yönetim ve Endüstri İlişkileri, Hawaii  University / USA
Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mamadou Abdoulaye KONTE, İktisat, Ekonometri, University Gaston Berger / Senegal
Prof. Dr. Mehmet MUCUK, İktisat, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Murat ÇETİNKAYA, İktisat, Hacı Bayram Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Vaidas LUKOSIUS, İşletme, Pazarlama, Tennessee State University  / USA
Prof. Dr. Volkan ALPTEKİN, İktisat, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Betül ALTAY TOPÇU, İşletme, Pazarlama ve İktisat, Dış Ticaret, Kayseri Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Durdu Mehmet BİÇKES, İşletme, Yönetim Organizasyon, Örgütsel Davranış, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Ender GÜLER, Muhasebe, Gayrimenkul Geliştirme, Gazi Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Erkan Turan DEMİREL, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Fırat Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Hüseyin ÇETİN, İşletme, Muhasebe ve Finansman, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Katia Z. MIHAILOVA, iktisat Sosyolojisi, University Of National And World Economy / Bulgaria
Doç. Dr. Melike ATAY POLAT, İktisat Teorisi, Mardin Artuklu Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Muhammet DÜŞÜKCAN, İşletme, Yönetim Organizasyon, Fırat Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Mustafa KOCAOĞLU, Yönetim Bilişim Sistemleri , Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Savaş ERDOĞAN, İktisat Teorisi, Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Sevilay USLU DİVANOĞLU, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Aksaray Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Yusuf SAYIN, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih , Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Dr. Dragana RADICIC, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ticaret, Ekonometri, University of Lincoln / UK
Dr. Hikmet S. GEZİCİ, Yönetim Bilimleri, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Dr. Jennifer Ward-Batts, İktisat, Pomona College in Claremont, California / USA
Dr. Kemalettin ERYEŞİL, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Dr. Şahin ÇETİNKAYA, İktisat Politikası, Uşak Üniversitesi / Türkiye
 
Sekreterya / Secreterial
Öğr. Gör. İrfan ERSİN, İktisat, İstanbul Medipol Üniversitesi / Türkiye
Öğr. Gör. Erol KILIÇLI, İşletme, Büro Yönetimi, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Arş. Gör. Ammar SEVGİLİ, Sosyal Hizmet, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Arş. Gör. Kadir ÖZDEMİR, İşletme, Sayısal Yöntemler, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Arş. Gör. Can VERBERİ, İktisat, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Arş. Gör. Yusuf KÜÇÜK, İktisat, Şırnak Üniversitesi / Türkiye
Mehmet Nurullah IŞIK, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Cleveland State University / USA

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.