ISSN:2149-8598

Tarandığımız İndexler


Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Directory of Research Journals Indexing Logo

ResearchBible (Academic Resource Index)

ResearchBib

Academic Scientific Journals (CiteFactor)

Scientific Indexing Services (SIS)

International Index Copernicus

Index Copernicus

Advanced Science Index

Akademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex.com)

International Institute of Organized Research (I2OR)

Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)

Social Science Research Network (SSRN)

İdealonline Veri Tabanı

İnfoBase Index

Scholarsteer Index

Arastirmax

Not: Ebscohost, TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİN ve diğer birçok dizinde taranmak için başvuru yapılmış ve dergimiz incelemeye alınmıştır.

Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.