ISSN:2149-8598

Tarandığımız İndexler


Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) Directory of Research Journals Indexing Logo
ResearchBible (Academic Resource Index) ResearchBib
Academic Scientific Journals (CiteFactor)
Scientific Indexing Services (SIS)
International Index Copernicus Index Copernicus
Advanced Science Index
Akademik Araştırmalar İndeksi (Acarindex.com)
International Institute of Organized Research (I2OR)
Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)
Social Science Research Network (SSRN)
İdealonline Veri Tabanı
İnfoBase Index
Scholarsteer Index
Arastirmax
Scientific Indexing Services scientific indexing services ile ilgili görsel sonucu

Not: Ebscohost, TUBİTAK ULAKBİM TR DİZİN ve diğer birçok dizinde taranmak için başvuru yapılmış ve dergimiz incelemeye alınmıştır.

Journal of Academic Value Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.