Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın Koşulları


JAVStudies YAYIN KOŞULLARI

 

GENEL İLKELER
1. Journal of Academic Value Studies (bundan böyle JAVStudies Dergisi olarak adlandırılacaktır) uluslararası hakemli, alan endeksli e-dergi olup, 1 sayısı özel sayı olmak üzere yılda toplam 5 sayı (Ocak(Özel Sayı), Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayınlanır.

2. JAVStudies Dergisi, iktisadi ve idari bilimler alanına giren iktisat, işletme, finans, siyaset bilimi, kamu yönetimi, yerel yönetimler, kentleşme, sosyal hizmet, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri, turizm, dış ticaret, tarım ekonomisi, endüstri mühendisliği, mühendislik ekonomisi, sağlık yönetimi, lojistik yönetimi alanlarında yapılmış çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün bilimsel makalelere ilişkin metinler yayınlanır. 

3. JAVStudies Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir. Ancak sunulduğu yer, toplantı, tarihin kaydedilmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.

4. JAVStudies Dergisi’ne yayınlanması için makale göndermek isteyenlerin, çalışmalarını www.javstudies.com adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.

5. Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.

6. Herhangi bir yazının JAVStudies Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.

7. Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

8. Yayınlanması için JAVStudies Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. JAVStudies Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri çeşitli mecralarda yayınlayabilir.

9. JAVStudies Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.

10. JAVStudies Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

11. JAVStudies Dergisi’nin sistemine yüklenen makaleler hakem sürecinden önce baş editör veya alan editörleri tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, makale, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.

12. Yazım ilkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez.

13. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem ataması yapılır. Yazar, çalışma alanıyla ilgili en az biri doçent veya profesör olmak üzere iki hakem teklifinde bulunabilir. JAVStudies editörleri tarafından uygun görüldüğü takdirde bu hakemler makaleyi değerlendirmek için atanır. Ancak teklif edilen hakemlerin JAVStudies Makale Takip Sistemi bölümünden üye kaydı yapmış olmaları ve üye kaydı yaparken mutlaka hakem seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. Hakem teklifinde bulunulmayan çalışmalar için baş editör veya alan editörleri tarafından hakem ataması yapılacaktır.

14. Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. Kör hakemlik sistemi geçerlidir.

15. Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 20 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem ataması yapılır.

16. Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. İki olumsuz rapor alan makale yayınlanmamak üzere reddedilir.

17. Hakemler, düzeltme istedikleri yazıyı yayınlanmadan önce bir kez daha görmek isteyebilirler. Bu talebin raporda belirtilmesi durumunda metnin düzeltilmiş biçimi tekrar hakem değerlendirmesinden geçmek üzere yazar tarafından yeniden sisteme yüklenir. Bu durumda hakem bir hafta içerisinde tekrar değerlendirecek ve makaleyi raporlayacaktır.

18. Yazarlar, makul çerçevede ve ikna edici verilerle birlikte hakem raporuna itiraz edebilirler. İtirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin (ya da hakemlerin) görüşlerine başvurulabilir.

19. JAVStudies Dergisi’nin elektronik sistemine eklenen yazıların değerlendirme sürecinin hangi evresinde olduğu, yazarlar tarafından kendi üyelik bilgileri kullanılarak takip edilebilir. Hakem süreci titizlikle izlenmeli, sistem yalnızca bir kez değişiklik hakkı verebildiğinden dolayı yapılması muhtemel değişiklikler için her iki hakem değerlendirmesinin de sonuçlanması ve raporların sisteme girilmesi beklenmelidir.

20. Dergi editörleri, hakemler tarafından verilen düzeltmeleri titizlikle takip eder. Bu doğrultuda, editörler tarafından hakem raporlarına göre bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması yönünde karar alınır.

21. JAVStudies, internet üzerinden ücretsiz yayın yapan açık erişim (Open Access) bir dergidir. Dergide yayınlanan makaleler satılmamakta ve dergiye ücretli abonelik bulunmamaktadır. Dergide yayınlanacak yazıların dizgisi, web sitesinin alt yapısı, uluslararası indekslere tanıtımı, DOI numarasının satın alınması, intihal raporu vb. işlemler Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.'ne yaptırılmaktadır. Bundan dolayı makale yüklendikten sonra İntihal Rapor Ücreti talep edilmektedir. Ücret 400 TL olup öğrenciler için bu ücret 200 TL’dir. Hakem sürecini olumlu tamamlayamayan ve bu sebeple yayınlanamayacak makalelerin rapor ücretleri KDV + diğer vergiler kesildikten sonra 15 gün içerisinde yazara iade edilecektir.

Not: Çift taraflı kör hakemlik sistemi dolayısıyla Word belgelerindeki Açıklamalarda yazar isminin veya hakem isminin gizlenmesi için aşağıdaki adımları takip ediniz.
Dosya > Seçenekler > Güven Merkezi > Güven Merkezi Ayarları > Gizlilik Seçenekleri > Belge Denetçisi > Denetle.
Belge Özellikleri ve Kişisel Bilgilerin karşısındaki Tümünü Kaldır butonunu tıklayınız.
Yeniden Denetle > Kapat.
Kaydederken dosya özelliklerinden kişisel bilgileri kaldır seçeneği seçili olmalıdır. Tamamı tıklayınız.
Not: Açıklamayı yazarken yine isminiz görünür fakat Kaydeti tıkladığınızda isminiz kaybolacaktır.

YAZIM İLKELERİ

22. Yayınlanması amacıyla JAVStudies Dergisi'ne gönderilmiş olan özgün makalelerin başında en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve en az 3, en fazla 5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce başlık ve özet birbirinden farklı anlam ve muhtevaya sahip olmamalıdır. Türkçe dili ile yazılmış olan makalelere, yurtdışından da atıf alabilmesi için İngilizce özetten ayrı olarak en az 750 kelimeden oluşan structured abstract (yapılandırılmış özet) eklenmesi tavsiye edilmektedir.

23. Makalelerde yapılan atıflar için metin içerisinde bütünlüklü bir standart gözetilerek APA sistemi kullanılmalıdır. Alıntılar APA sistemine uygun olarak parantez içerisinde gösterilmelidir. Ör: (Sugözü, 2010:147)

24. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. Makalede atıf yapılmayan çalışmalara kaynakçada yer verilmemesi gerekmektedir.

25. Yazılara üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmemesine dikkat edilmelidir.

26. İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişkili olan farklılıklar dışında Türk Dil Kurumu'nun yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

27. Microsoft Word programında yer almayan özel bir yazı tipinin (font) kullanıldığı çalışmalarda, sisteme makale ile birlikte font dosyası da eklenir.

28. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

             Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)

             Üst Kenar Boşluk:  1,5 cm

             Alt Kenar Boşluk:   2 cm

             Sol Kenar Boşluk:  2 cm

             Sağ Kenar Boşluk: 2 cm

             Yazı Tipi: Cambria

             Yazı Boyutu: Başlıkta 14, metinde 11, özetlerde 9 ve dipnotlarda 8 punto

             Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk, Özetlerde: Önce 0 nk – sonra 0 nk

             Satır Aralığı: Tek

29. JAVStudies Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

 

ÖRNEK YAZIMLAR

 

KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı. Yayım Yeri, Şehir.

Sugözü, İ.H. (2010). Devlet Borçları IMF- Dünya Bankası ve Türkiye. Nobel Yayınevi, Ankara.

İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı. Yayım Yeri, Şehir.

Sugözü, İ.H. & Demir S. (2011). İnternet Teknolojisi ve Elektronik Ticaret. Nobel Yayınevi, Ankara

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.

Beck, C.A.J.; Sales, B.D., Walter, M.D. & Heynes, A.P. (2002). Managing Diversity in the Classroom, New Age Printing, Washington DC.

Çeviri Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev. / Haz. / Çev.Ed.), Yayım Yeri, Şehir.

Muhammad A. (2017). İslami Finansı Anlamak (Çev.Ed.:Suna Akten Çürük, Raif Parlakkaya), İktisat Yayınları, İstanbul

Editörlü Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). “Bölüm Adı” (Ed. Editörün Adı Soyadı), Kitabın Adı, ss.Sayfa Aralığı, Yayım Yeri, Şehir.

Karluk, S.R. (2005). “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?” (Ed. Oğuz Kaymakçı ), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ss. 263-287, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Yazarı Belirtilmemiş Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Eser Sahibi (Kurum vs.). (Yayım Yılı). Eserin Adı. Yayım Yeri, (mevcutsa)Şehir.

DPT. (2001). Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele. DPT Publications, Ankara.

 

MAKALELER

Tek Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Makalenin Adı, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt(Sayı):Sayfa Aralığı.

Friedman, M. (1977). Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. Journal of Political Economy, 85(3):451-472

İki Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Makalenin Adı. Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı), Sayfa Aralığı.

Sugözü, İ. H., & Hüseyni, İ. (2017). Tarımsal Destekleme Politikaları ve Kırdan Kente Göç Üzerindeki Etkisi: 1986-2015 Dönemi Türkiye Örneği. Turkish Studies, 12(31), 379-396.

Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.

Sands, S.; Oppewal, H. & Beverland, M. (2009). ‘’The Effects of In-store Themed Events on Consumer Store Choice Decisions’’, Journal of Retailing and Consumer Services, 16: 386-395.

 

TEZ & PROJELER

Tez veya Projelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Tez Adı”, Tez türü, Üniversite/Enstitü, Şehir.

Sugözü, İ.H. (2002). “Kayıt Dışı Ekonomiyi Önlemede Vergi Politikaları: 1980-2004 Türkiye Örneği”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

 

SEMPOZYUM / KONFERANS / BİLDİRİ

Sempozyum/Konferans/Bildirin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, (Editör. Adı Soyadı), Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa Aralığı, Şehir.

Öztürk, B. (2016). ‘’Dini Eğilimlerin Tüketici Tercihlerine Etkisi: İngiltere’de Gıda Seçimleri Örneği’’ Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 27-30 Ekim 2016, İKSAD, 859-869, Antalya.

 

DİĞER YAYINLAR

Gazete Yazılarının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). Yazının Başlığı. Gazetenin Adı:gün.ay.yıl.

Sugözü, İ. H. (2016). Faizler Düşer mi?. Milli Gazete:16.04.2016.

Kurumsal WEB Sayfasının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı, Web Adresi

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, www.tcmb.gov.tr

İnternet Kaynakları

Kurum Adı Kısaltması. (Tarih). (varsa)Web Site Başlığı. Yayının Başlığı. Erişim Tarihi, URL Adresi

OECD. (2001). Decoupling: a Conceptual Overview. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Erişim Tarihi:09.01.2018, http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/25481500.pdf


Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri