International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
           
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

Hasan Hüseyin TAYLAN & Nikolin AGALLİJA
Arnavutluk’ta Gençlerde İnternet Bağımlılığı
Sayı 4, , s. 1-12

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

İlke TEPEKÖYLÜ 
Kent İmgesinin Kültür Ekonomisine Dönüşüm Örneği: İzmit ve Pişmaniye
Sayı 4, , s. 24-29

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ozgur ONDAY 
Creating Employee Engagement Through Talent Management: 4 Links Between Talent Management And Employee Engagement
Sayı 4, , s. 90-103

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Muharrem GÜNEŞ & Murat TEK
Yerel Çevre Politikaları ve Çevre Hakkı: Hatay İl Mahalli Çevre Kurulu Kararları Üzerine Bir Değerlendirme
Sayı 4, , s. 104-115

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehmet KAHRAMAN & Mehmet TAMER
Bölgesel Kalkınmada Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü
Sayı 4, , s. 170-178

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Banu TANRIÖVER & Burhan BİÇER
Yapısal Şokların Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Beveridge Eğrisi Tahmini
Sayı 1, , s. 12-25

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

M.Fatih Bilal ALODALI & Burhanettin ÇOŞKUN & Tuğba YOLCU
Türkiye’de E-Belediyecilik Uygulamaları: Osmaniye Belediyesi Örneği
Sayı 4, , s. 179-184

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ekrem Yaşar AKÇAY  
Süleyman Demirel Hükümetlerinde Döneminde Türkiye’nin AB İle İlişkileri: Bir Tercih Mi?, Zorunluluk Mu?
Sayı 6, , s. 11-17

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ali AKSOY & Onur YILMAZ
Örgütsel Bağlılıkta Yan Bahisler Yaklaşımı: İşgörenlerin Demografik Özellikleri ile Yan Bahisler Arasındaki Farklılığı Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Sayı 6, , s. 73-83

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Arif Selim EREN  
ERP Sistemlerinin Uygulanmasında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: Türk Tekstil Sektöründe Bir Alan Çalışması
Sayı 2, , s. 41-52

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

İlhan ARAS & Altuğ GÜNAR
Avrupa Birliği’nin Filistin’deki Kriz Yönetim Misyonları
Sayı 7, , s. 16-27

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ekrem Yaşar AKÇAY  
Turkey-EU Relations and Overview of Ruling Parties in Turkey to EU: The Period of 1990-2000
Sayı 7, , s. 52-62

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Vahap ÖNEN 
Geleneksel Havayolları ile Düşük Maliyetli Taşıyıcılar Arasındaki Stratejik Yönetim ve Pazarlama Karması Farklılıklarının İçerik Analizi, THY-Pegasus Karşılaştırması
Sayı 7, , s. 63-94

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Harun BAL & Banu TANRIÖVER & Esma ERDOĞAN
Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi: Stokastik Trend Yaklaşımı
Sayı 7, , s. 95-106

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Altun ALTUN 
AB’nin Kurumsal ve Yasal/Hukuki Açıdan Terörle Mücadele Politikaları
Sayı 7, , s. 107-116

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Canan Gamze BAL & Necmettin GÜL
Duygusal Zekanın İş Tatminine Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü
Sayı 7, , s. 117-129

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Altun ALTUN 
AB’nin Vize Politikası Bağlamında Sığınmacıların Durumu ve Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması
Sayı 3, , s. 36-47

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

İsmail DURSUNOĞLU 
Türk Siyasi Hayatında Merkez-Çevre İkilemi: Milli Nizam Partisi (MNP) Örneği
Sayı 3, , s. 48-55

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ & Ali KUZU
Sağlık Çalışanlarında İş Tatmini ve Duygusal Bağlılığın Bireysel İş Performansı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri
Sayı 5, , s. 23-32

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Şaban ESEN & Yaşar AKÇA
Tüketicilerin Korunmasında Yerel Yönetimlerin ve Ticari İşletmelerin Durumu: Batı Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma
Sayı 5, , s. 99-105

Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Indexed Sources

  Javstudies, being Source by Arastirmax Scientific Publication İndex


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source byScholarsteer


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by INFOBASEINDEX


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by İdealonline


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Science Research Network (SSRN)


  Documentation

  JAVSTUDIES,  received ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certification.


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by International Index Copernicus 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Advanced Science Index 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Indexing and Impact Fact (DIIF) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Sciences Citation Index (SOBİAD)Adres :Şırnak Üniversitesi İİBF Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1203 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri