Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Duygusal Zeka ve İş Tatmini İlişkisinde Örgütsel Güvenin Aracılık Rolü
Son yıllarda çalışma hayatında bireylerin duygusal zekasına önem verilmeye başlanmıştır. Bireylerin sahip olduğu duygusal zeka seviyesi tatmin, güven, bağlılık, iletişim vb. kavramları etkilemektedir. Çalışma ortamında bireyler için vazgeçilmez unsurlardan biri güvendir. Bireyler çalıştıkları kuruma ve çalışma arkadaşlarına güven duymak isterler. Bireylerin güven düzeyleri iş tatminleri açısından da önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, duygusal zekanın iş tatmini üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve örgütsel güvenin aracılık rolünü değerlendirmektir. Bu doğrultuda Kahramanmaraş tekstil sektöründe bulunan çalışanlar örneklem olarak seçilmiştir. Hazırlanan anket Kahramanmaraş tekstil sektöründe bulunan 410 çalışana uygulanmıştır. Elde edilen veriler Yapısal Eşitlik Modeli ile analiz edilmiştir. Araştırmada duygusal zeka için Wong ve Law tarafından oluşturulan WLEI Scale (2002) ölçeği, örgütsel güven için Whitener tarafından oluşturulan Örgütsel Güven Ölçeği (1998) ve iş tatmini için Lytle tarafından oluşturulan İş Tatmini Ölçeği (1994) kullanılmıştır. Analiz sonucunda duygusal zekanın iş tatmini ve örgütsel güven üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu ve örgütsel güvenin duygusal zeka ve iş tatmini ilişkisinde aracılık rolüne sahip olduğu bulunmuştur.

Keywords
Duygusal Zeka, Örgütsel Güven, İş Tatmini , Zeka

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri