Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Sosyal Bilimler Alanında Çalışan Akademisyenlerin Sahip Olması Gereken Yetkinlikler: Literatür İncelemesi ve Uzman Görüşleri Işığında Bir Yetkinlik Listesi Önerisi
Bu çalışma, sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin sahip olması gereken yetkinlikleri literatür ışığında ve uzman görüşleri doğrultusunda listelemek ve bu meslek alanı için bir yetkinlik sözlüğü (havuzu) oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yetkinlik sözlüğü aracılığıyla akademisyenlerin işe alım, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücretlendirme, eğitim ve geliştirme gibi insan kaynakları süreçlerine yetkinlik bazlı temel sağlamak mümkün olabilecektir. Literatürde ve uygulamada farklı meslek grupları için oluşturulan yetkinlik sınıflamaları bulunmasına rağmen, ülkemizde sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler bağlamında böyle bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu doğrultuda, bu çalışmada; yetkinlikler ve yetkinliğe dayalı insan kaynakları yönetimi literatürü ve akademisyenlik mesleğine ilişkin mevcut yerli ve yabancı literatür ışığında ve uzman görüşleri doğrultusunda sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler için gerekli olduğu düşünülen 32 yetkinlik listelenmiştir. Kapsamlı bir inceleme ışığında oluşturulan bu sözlükte; yetkinlikler kişisel yetkinlikler, akademik yetkinlikler ve iş çevresi yetkinlikleri olmak üzere üç yetkinlik kümesi içinde ele alınmış; yetkinlik sözlüğü oluşturma amacıyla yetkinlikler tanımlanmış ve yetkinliklere ilişkin davranışsal göstergeler açıklanmıştır.

Keywords
Yetkinlik, Yetkinlik Sözlüğü, Akademisyenlik, Sosyal Bilimler

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri