Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Nefret Suçlarının Kent Güvenliğine Etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler Örneği
En temel haliyle kent güvenliği, kentte yaşayan insanların temel haklarının ihlaline karşı bir yönetim düzeni oluşturmayı ve bu düzenin bozulmasını engelleyici bir dizi yaşam pratiğini içermektedir. Kentli bireyler arasındaki fırsat eşitliği ve karşılıklı güven, kent güvenliğinin göstergeleri arasındadır. Kentlerin ortaya çıkmasından bu yana kent güvenliği için en önemli tehdidi, suç olgusu oluşturmaktadır. Göçle birlikte tetiklenen, kentlerdeki farklı kimlik gruplarına yönelik nefret suçları ise sosyolojik ve kriminolojik açıdan çalışmalar yapılması gereken yeni bir alandır. Çünkü nefret suçları kriminolojik olarak oldukça yeni bir kavram olmakla birlikte aynı zamanda mücadele edilmesi çok daha zor başka suçların önemli öncüllerinden biridir. Bu çalışmanın konusu kitlesel göç hareketlerinin neticesinde kentlerde yerleşmek zorunda kalmış göçmenlere yönelik işlenen nefret suçlarının kent güvenliğine etkisinin analizidir. Göçmenlere yönelik işlenen nefret suçlarının kent güvenliğine etkisinin açıklanması maksadıyla 2011 yılından bu yana Türkiye’ye göç eden Suriyelilere yönelik ulusal basına yansıyan nefret suçları incelenmiştir. Türkiye’de göçmenler dahil olmak üzere farklı grup kimliklerine karşı işlenen nefret suçlarıyla mücadeleye yönelik etkin politika oluşturulmasında konunun mevcut sosyolojik, hukuksal ve insan hakları boyutları kadar kent güvenliği eksenli bakış açısının da önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Keywords
Nefret Suçları, Kent Güvenliği, Göç, Kamu Güvenliği

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri