Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Çekicilik
Günümüzde firmalar en uygun ve uyumlu elemanları kendilerine çekmeye çalışırlar. Bundan dolayı örgütsel çekicilik gibi kavramlar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı örgüt-kişi uyum kuramından yola çıkarak bireylerin kişilik özelliklerinin örgütsel çekicilik üzerindeki etkisi incelemektir. Bununla birlikte bu çalışma Firmaların özelliklerinin (Firmanın büyüklüğü, ücret sistemi, çok uluslulaşma ve merkezileştirme düzey) örgütsel çekicilik üzerindeki etikisi de incelemektedir. Kişilik özeliklerin etkisini anlamak için Beş büyük faktör kuramında olan kişililk özelikleri (Dışadönüklük, Yumuşak, Öz denetim, Duygusal Denge ve Gelişme açıklık) kullanılmıştır. Pakistan’daki bir Üniversitede, 118 işletme bölümü son sınıf öğrencileri çalışmanın örneklemi oluşturmaktadır. Katılımcılar firma özellikleri ve kişilik özelikleri ile ilgili anketler doldurmuşlar. Genel olarak katılımcılar çok uluslu ve merkezsisleşmiş firmları daha çekici bulmuşlardır. Dışa dönüklüğü daha yüksek olan adaylar, çok uluslaşmış firmaları daha çekici bulmuşlardır. Çalışmada beş büyük faktör kuramı ele alınmış, araştırma sonucunda dışa dönük bireylerin uluslararası firmaları çekici buldukları diğer özelliklere sahip kişiler için ise firmanın sahip olduğu özellikleri çok fazla göz önünde bulundurmadıkları saptanmıştır.

Keywords
Beş Büyük Kuram, örgütsel çekicilik, Kişillik, kişi-örgüt uyum

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri