Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Oran Analizi Yöntemiyle Özel Hastane Finansal Performansının Değerlendirilmesi
Bu çalışma ile Borsa İstanbul’da işlem gören özel bir hastane işletmesinin finansal performansını değerlendirmek, bu doğrultuda karar vericilere yol gösterici bilgi sağlamak ve literatüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında hastane işletmesinin 2013-2016 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosu verilerine ulaşılmıştır. Hastane işletmesinin ilgili yıllara ait bilanço ve gelir tablosu verileri oran analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda hastane işletmesinin likidite oranlarının pozitif değerlere sahip olduğu; varlıklarının yaklaşık olarak yarısının yabancı kaynaklar ile finanse edildiği tespit edilmiştir. Uzun vadeli yabancı kaynak kullanımının yıllar itibariyle artış trendinde olduğu ve stok devir hızının da artmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kârlılık oranlarının pozitif değerlere sahip olduğu ve yıllara göre artmakta olduğu görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde hastane işletmesinin finansal oranlarının olumlu sonuçlar gösterdiği ve finansal açıdan gelişmekte olan bir hastane işletmesi olduğu düşünülmektedir. Hastane işletmesinin likiditesini ve kârlılık oranlarını artırıcı girişimlerde bulunması ve finansal planlamada analiz sonuçlarını dikkate alması önerilmektedir.

Keywords
Finansal Performans, Finansal Analiz, Oran Analizi, Özel Hastane

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri