Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Nominal Negatif Faiz Oranı Politikasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: İlk Kanıtlar (2000q1-2016q4)
Bu çalışmada, nominal negatif faiz oranlarının para politikası aracı olarak kullanıldığı ECB üyesi ülkeler ile Danimarka, İsveç, İsviçre ve Japonya’da, nominal negatif politika faiz oranlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 2000Q1-2016Q4 dönemine ait çeyreklik verilerle ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil panel veri analizi metodolojisiyle ampirik olarak incelenmektedir. Bu yönüyle çalışmada, nominal negatif faiz oranı politikasının uygulayıcı ülkelerin ekonomik büyüme performansları üzerinde beklenilen toparlayıcı etkileri yaratıp yaratmadığının ekonometrik olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda, nominal negatif faiz oranı politikasının uygulayıcısı olan ilgili ülkelerde para piyasası nominal politika faiz oranlarının negatife dönüştürüldüğü 2012Q3-2016Q4 döneminde ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin pozitif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, ECB üyesi ülkeler ile Danimarka, İsveç, İsviçre ve Japonya Merkez Bankaları tarafından 2008 küresel ekonomik kriziyle birlikte daralan ekonomilerinin yeninden canlandırılabilmesi için en yeni para politikası aracı olarak kullanılan nominal negatif faiz oranı politikasının, teorik düzlemde beklenilen sonuçları ortaya çıkarmada sıra dışı da olsa görece etkili bir para politikası seti olduğunu düşündürmektedir.

Keywords
Nominal Negatif Faiz Oranı Politikası, Ekonomik Büyüme, Para Politikası Araçları, İkinci Nesil Panel Veri Analizi.

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri