Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


2006-2016 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Muhasebe Sınav Sorularının İstatistiksel Analizi
Kariyer hayatına başlamadan önce eğitimin son noktası üniversite eğitimidir. Öğrenciler için mezun olduktan sonra çeşitli kariyer seçenekleri vardır. Bunlardan biri de kamu personeli olmaktır. Kamu kurumlarında çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve kurumların kendi sınavlarına girilmesi gerekmektedir. Adaylar sınav kapsamında çeşitli alanlardan sorulara tabi tutulmaktadır. Bunlardan biri de muhasebe grubu sorularıdır. Bu nedenle lisans düzeyinde verilen muhasebe eğitiminin ihtiyaca uygun yapıda olması gerekmektedir. Bu gereksinimlerin karşılanması etkin ve aynı zamanda güncel bir muhasebe eğitimi ile sağlanabilecektir. Bu çalışmada KPSS A grubundaki muhasebe sorularının hangi konulardan oluştuğu ve bu konuların yıllara göre trendi incelenmiştir. Çalışmanın kapsamı 2006-2016 yılları sınav soruları olarak belirlenmiş olup, erişim sıkıntısı sebebiyle 2014 ve 2015 yılları çalışmaya dahil edilememiştir. Muhasebe testindeki sınav sorularının hangi konulardan ibaret olduğu ve yıllar içerisinde değişim gösterip göstermediği incelenmiştir. Çalışma sonucunda lisans eğitiminin bu sınavla örtüştüğü ve sınav sorularının yıllar itibariyle bazı değişiklikler gösterdiği gözlemlenmiştir.

Keywords
KPSS, Muhasebe, KPSS Muhasebe Soruları, Muhasebe Eğitimi

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri