Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çalışma ve Boş zaman Üzerine Tartışmalar
Çalışma ve boş zaman ilişkisine dair literatürde ‘çalışmanın eleştirisi’ biçiminde bir tartışmadan söz edilebilir. Bu tartışma çalışmayı kapitalizmin tarihsel gelişimi ve güncel yönelimleri içerisinde çeşitli şekillerde konumlandırarak; farklı insani etkinlik biçimleri ile çalışma arasındaki ilişkileri eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutar. Eleştirel incelemelerin bir kısmı merkezine çalışmanın toplumsal olarak yapılandırılmış niteliği ile boş zamanın yaratıcı özgürlüğe imkân tanıyan ‘çok etkinlikli’ niteliği arasındaki karşıtlığı yerleştirir. Bu yaklaşımlar önerilerini güncel kapitalizmin çalışma biçimlerinde ortaya çıkardığı kimi ‘yeni’ eğilimlere dayandırarak geliştirir. Eleştirel incelemelerin bir diğer kısmı ise çalışma ve boş zaman ilişkisini karşıtlık ilişkisi olarak ele almak yerine bu ilişkinin çelişkili olsa da bütünlüklü niteliğine vurgu yapar. Bu yaklaşımlar, esasında bir çalışma eleştirisi olmaktan çok ‘kapitalist çalışma eleştirisi’ olarak öne çıkar ve hem toplumsal olarak gerekli çalışmayı hem de çalışma-dışı etkinlikleri insani gereksinim kabul eder. Bu çalışmada, anılan yaklaşımlarda öne çıkan görüşler, kapitalizmde insanın üretken faaliyetlerinin parçalamasını merkeze alarak değerlendirilecektir. Zira bu bağlamın, toplumsal eşitsizliğin üretimine kaynaklık eden düşünce ve pratiklerin eleştirisi açısından hayati olduğu düşünülmektedir.

Keywords
Çalışma, Boş zaman, Eşitlik, Zaman

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri