Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Meslek Yüksekokullarında 3+1 Eğitim Modeli Stajlarında Yapılan İş Teklifleri Üzerine Bir Araştırma: Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği
İşgücü piyasalarının nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamada meslek yüksekokulları (MYO) önemli bir rol oynamaktadır. Bu ihtiyacı karşılamada bir öğretim döneminin tamamen staja ayrıldığı 3+1 eğitim modeli, günümüzde kabul gören bir uygulama olarak ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarında 3 dönem ders sonrası uygulanan 1 dönem staj faaliyetindeki öğrencilere yapılan iş teklifi düzeylerini ölçmek ve öğrencilerin bu teklifler hakkındaki düşüncelerini değerlendirmektir. Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulunda uygulamaya dâhil olan dört programda 234 öğrenciye uygulanan 6 soruluk Likert cevap bileşenli anketle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular ailenin aylık geliri, aile ile birlikte ikamet durumu, akademik ortalama, aylık harcama tutarı vb. demografik bileşenlerle birlikte değerlendirilecektir. Analiz sonrası elde edilen bulgulara göre öğrencilerin %37,7’sini işyerleri uzun süreli istihdam etme arzusundadır. Öğrencilerin %45,2’si işbaşı eğitimi yaptığı işyerinde, mezuniyet sonrası çalışmayı isteyebileceğini beyan etmektedir. Bu bulgulara göre model, henüz staj aşamasında bile %37,7’lik bir istihdam oluşturma kapasitesine sahiptir. Ailenin ikamet ettiği ilde yapılacak işbaşı eğitimleri, iş teklifini kabule teşvik edici bir etkiye sahiptir.

Keywords
Meslek yüksekokulu, 3+1 eğitim modeli, staj, iş teklifi.

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri