Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Türkiye’de Reel GSYH, Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Çıktılar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve reel anlamda büyümesini sürdürebilmesi için ar-ge harcamaları ve ekonomik çıktılar arasındaki ilişki önem arz etmektedir. Bu kapsamda ekonomik açıdan ar-ge harcamalarının verimli değerlendirilmesi gerekmektedir. Ekonomik çıktılar, ar-ge harcamaları ve reel ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişki ekonomi politikaları için merkezi konumdadır. Özellikle 2000 yılından sonra dünya ekonomileri yeni bir düzen arayışına girmişlerdir. Küreselleşme süreci ile birlikte yeni bir ekonomik düzen ortaya çıkmıştır. Bu ekonomik düzen ar-ge ye dayalı büyüme modelidir. Bu yeni büyüme düzeninde emek, sermaye ve doğal kaynağın yanı sıra ar-ge faaliyetlerinin üretim sürecinde yoğun bir şekilde kullanıldığı dönem olmuştur. Bu çalışmada, ar-ge harcamalarının reel ekonomik büyümenin bir sonucu olup olmadığını ve reel ekonomik büyümenin ekonomik çıktılar (patent, marka, faydalı model ve tasarım sayıları) da meydana getireceği etkinin nedensellik yönü analiz edilmiştir. Türkiye'nin 2000-2015 yılları arasında altışar aylık döneme ait reel ekonomik büyüme, ar-ge harcamaları ve ekonomik çıktılar arasındaki ilişki zaman serilerindeki gelişmeler dikkate alınarak analiz edilecektir. Analizler sonucunda değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eş bütünleşme ve Granger nedensellik testleri yardımıyla nedenselliğin yönünü belirlenecektir.

Keywords
Reel Ekonomik Büyüme, Ar-ge Harcamaları

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri