Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bilişim Sektöründe Entelektüel Sermaye İle Finansal Performans İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Son yıllarda yapılan çalışmalarda, firmaların defter değeri ile piyasa değeri arasındaki büyük farklılığın firmaların sahip oldukları maddi olmayan varlıklarından kaynaklandığı yönünde hâkim bir görüş söz konusudur. Gerek ölçülmesinde, gerek muhasebeleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle henüz firmaların finansal tablolarında tam anlamıyla aktifleştirilemeyen bu varlıkların firmaların değerine, finansal performansına etkisini tespit etmeye yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma ise maddi olmayan varlıklar kapsamında değerlendirilen entelektüel sermayenin özellikle finansal tablolarında sabit sermaye yatırımı görece az olan bilişim sektörü firmalarının finansal performansları üzerindeki etkisini araştırmak üzere ele alınmıştır. Entelektüel sermayenin tespit edilmesi amacıyla Entelektüel Sermaye Katma Değer Katsayısı Yöntemi (VAICTM) uygulanmıştır. Firmaların finansal performans ölçütü olarak aktif karlılığı (ROA) ve özsermaye karlılığı (ROE) rasyoları kullanılmıştır.

Keywords
Entelektüel Sermaye, VAIC (Entelektüel Katma Değer Katsayısı) Yöntemi

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri