Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Makroekonomik Faktörlerin Bankaların Karlılığına Etkileri; 2008 Yılı Finansal Kriz Ve Sonraki Dönem Azerbaycan Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
Bağımsızlıktan sonra, Azerbaycan ekonomisi 1991-1994 yılları arasında buhran yaşamıştır. 1995-2003 yılları arasında Anayasa’nın kabulü ile başlayan istikrar çabalarıyla ülke, 2003 yılından itibaren gelişme dönemine geçmiştir. 2008 yılı Küresel Finansal krizinin Azerbaycan ekonomisine etkisi fazla olmasa da, bazı önlemlerin alınması kaçınılmaz olmuştur. 2014 yılından itibaren petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle ilgili olarak ekonomi resesyona girmiş ve 2015 yılı içerisinde yapılan iki devalüasyonla (21 Şubat ve 21 Aralık), mevcut durum sistemik krizden bankacılık krizine dönüşmüştür. Bu çalışmada, 2008 Küresel Finansal Krizi ve sonraki dönemde makroekonomik göstergelerin Azerbaycan Bankacılık sektörünün karlılığına etkileri araştırılmıştır. Araştırma kapsamına 2008-2016 yılları ele alınmıştır. Araştırma sırasında, Azerbaycan Merkez Bankası, Finansal Piyasalar Denetleme Odası, Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılmıştır. Analiz E-views bilgisayar programında panel veri analizi kullanılarak yapılmıştır. Analizin bağımsız değişkenleri GSYİH, enflasyon oranı, Dolar/AZN (Azerbaycan Manat-para birimi) kuru, petrol fiyatı olarak belirlenmiştir. Bağımlı değişkenler ise Azerbaycan Merkez Bankası ve Finansal Piyasalar Denetleme Odası tarafından açıklanmış Bankacılık sektörünün genel bilançosu ve gelir tablosundan alınmıştır (aktif karlılığı ve sermaye karlılığı oranlardır).

Keywords
Azerbaycan Ekonomisi, 2008 Finansal Krizi, Azerbaycan Bankacılık Sektörü, Bankaların Karlılığı

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri