Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Eğlence Pazarlaması:Park Antep Örneği
Eğlence pazarlamada amaç, hedef kitleye boş zamanlarında tüketebilecekleri eğlenceli deneyimler sunmaktır. Bu eğlenceli faaliyetler sayesinde tüketiciler ruh ve bedenlerini dinlendirerek günlük koşuşturmalarından uzaklaşma fırsatı bulmaktadırlar. Son yıllarda eğlence pazarlaması tüm dünyada büyük bir gelişme göstermiştir ve eğlence pazarında hizmet sunan örgütler çoğalmıştır. Artan rekabet işletmeleri pazarlama yöntem ve stratejilerini daha titiz planlamalarını gerektirmektedir. Çalışmanın amacı eğlence pazarlaması kapsamında Park Antep'in ziyaretçileri tarafından nasıl algılandığını analiz etmektir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde “eğlence” kavramına açıklık getirilmiştir. Sonrasında eğlence ve boş zaman arasındaki ilişkiye değinilmiştir. Bunun sonrasında eğlence endüstrisinin tanımı yapılmıştır, gelişimi - bu süreçte gelişimini etkileyen unsurlar ve eğlence endüstrisinin özellikleri anlatılmıştır. İkinci bölümde, eğlence pazarlamasına değinilmiştir. Ayrıca eğlencenin bir ihtiyaç olduğu, eğlence pazarlamasının tanımı, kapsamı ve gelişimi anlatılmıştır. Eğlence pazarlamasının 4 C’leri ve eğlence tüketicisi de ikinci bölümde incelenmiştir. Daha sonra, eğlence ve tema parkları tanımlanmaktadır. Ardından Park Antep'in oluşum öyküsü anlatılmaktadır ve Park Antep de bulunan eğlence grupları tanıtılmaktadır. Dördüncü bölümünde ise Park Antep ziyaretçileri üzerinde bir uygulama yapılmıştır. Bu uygulama ile ziyaretçilerin Park Antep'i algılamaları analiz edilmiştir. Veriler bir anket aracılığıyla elde edilmiştir ve SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak, yüzde analizi, çapraz tablolar ve ki-kare testleri kullanılmak suretiyle test edilmiştir ve değerlendirilmiştir.

Keywords
Eğlence Endüstrisi, Eğlence Pazarlaması, Eğlence ve Tema Parkı “Park Antep”

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri