Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Role Of Channels Through Which Foreıgn Direct Investment Influences Economic Growth
Birçok çalışma, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) ekonomik büyüme üzerine faydalarını ortaya koymaya çalışmıştır. Ancak, ev sahibi ülkelerin yatırım çekme kabiliyetlerinden dolayı farklı ampirik sonuçlar netice-lenmiştir. Bu çalışmada, ev sahibi ülkelerin (massetme kapasitesi göstergeleri olarak da bilinen) finansal gelişmişlik, ticaret serbestliği ve beşerî sermaye gibi kabiliyetlerinin, bu ülkelerin DYY’den daha fazla fayda-lanmalarına olanak sağlayıp sağlayamadığını araştırmak amaçlanmıştır. 1960 – 2016 yılları arasında 5-yıl ortalamalı panel verinin kullanıldığı ampirik bulgular, DYY’nin tek başına büyüme üzerine pozitif ve yerel yatırımlardan daha fazla katkı yaptığını göstermektedir. Ancak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ticari serbestlik ve beşerî sermaye, DYY’den faydalanmada finansal gelişmişlikten daha etkili bulunmuştur. Sonuç-lar ayrıca, gelişmekte olan ülkeler için finansal gelişmişliğin bir eşik seviyesine sahip olduğunu ve bu seviye-nin geçildiği zaman ülkelerin DYY’den pozitif şekilde faydalanabileceklerini göstermektedir.

Keywords
Doğrudan Yabancı Yatırım, Ekonomik Büyüme, Massetme Kapasitesi, Panel Veri.

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri