Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


The Internal Opposition, the 1911 Congress and the Program of the Ottoman Committee of Union and Progress
1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nda İkinci Meşrutiyet dönemi başlamıştır. Sultan II. Abdülhamit’i parlamentoyu yeniden toplantıya çağırmaya ve anayasayı yeniden yürürlüğe koymaya zorlayan Osmanlı ittihat ve Terakki Cemiyeti, iktidarı doğrudan üzerine almamış; bir denetleme iktidarı kurmakla yetinmiştir. İttihat ve Terakki, gerçekleştirmeyi hedeflediği sosyal, ekonomik ve siyasal dönüşümleri hayata geçirmeye çalışırken sadece dışardan gelen muhalefetle değil, kendi içerisinden çıkan muhalefet ile de uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu muhalefet hareketi 1911 yılında belirginleşmiş ve İttihat ve Terakki Merkezi Umumisini oldukça zorlamıştır. Bu çalışmada 1911 yılında ortaya çıkan Meclis-i Mebusan’daki İttihatçı milletvekillerinin oluşturduğu Fırka ile İttihat ve Terakki’nin ana karar alıcı organı olan Merkez-i Umumi arasındaki çatışma ve özellikle Merkez-i Umumi tarafından sorunun halledilmesi, 1911 Kongresi ve bu kongrede hazırlanan 1911 Siyasi programı çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, iç muhalefete karşı çözüm geliştirme çabası içerisinde, 1911 Kongresi ve bu kongrede hazırlanan 1911 Siyasi Programı İttihat ve Terakki’nin liberal ilkelerinin bir kısmından vazgeçtiğini ve dolayısıyla otoriter bir yöne doğru kaymakta olduğunun işaretlerini oluşturmuşlardır.

Keywords
İttihat ve Terakki, Hizb-i Cedit, Mevadd-ı Aşere, 1911 Kongresi, 1911 Siyasi Programı

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri