Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Örgütsel Etkililiği Oluşturan Unsurların Katılımcı Yönetim Boyutu Açısından Değerlendirilmesi
Rekabetin arttığı günümüz dünyasında örgütlerin en önemli hedefi kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak çıktılarını en üst düzeye çıkarabilmektir. Ancak örgütler açısından bu yeterli olmamakta örgütün yaşamını sürdürdüğü çevrede benimsenmesi, hizmet sunduğu halk ya da müşterileri tarafından kabul görmesi gerekmektedir. Bu da ancak etkili bir örgüt ile mümkün olmaktadır. Günümüzde etkili örgütlerin beşeri sermayeye yani insan unsuruna önem vererek bunu gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bu çalışmada katılımcı yönetim perspektifinden örgütsel etkililiğe değinilmekte ve günümüz modern örgütlerinde, örgütün yaşamını devam ettirebilmesi için etkililiğin önemine dikkat çekilerek, örgütsel etkililiği sağlamada bir araç olarak katılımcı yönetim anlayışının benimsenmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Çalışmada, örgütsel etkililiğin, örgütsel etkinlik ve verimliliği de içine alan, farklı bir kavram olduğu vurgulanmaktadır. Örgütsel etkililiğin sağlanmasında bilgilerini astları ile paylaşan, çalışanlarını yönlendirebilen, katılımcı yönetim anlayışına sahip yöneticinin rolünün önemli olduğu ifade edilmektedir. Yöneticinin görevinin, örgütün amaçlarını benimseyen, kararlara katılan bir bireyin oluşmasına katkıda bulunmak olduğu belirtilmektedir. Örgütsel etkililiği oluşturan bireysel ve örgütsel unsurlar katılımcı yönetim anlayışı üzerinden değerlendirilmektedir.

Keywords
Katılımcı Yönetim, Örgütsel Etkililik

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri