Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Muhasebe Meslek Mensuplarının Adli Muhasebeciliğe Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Kars Ardahan ve Iğdır Örneği
Bir ülkede ya da bölgede ortaya çıkan mali olayların/skandalların kısa sürede bütün dünyayı etkileyecek sonuçlar doğurması, küresel ticari hayatta yaşanan ekonomik anlaşmazlıklar, gerçeğe uygun olmayan finansal tabloların kullanılması gibi birçok olgu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok batı ülkesinde “Adli Muhasebe” olarak isimlendirilen mesleğin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dünyada hızla yaygınlaşan ve ayrı bir uzmanlık olarak değerlendirilen; fakat ülkemizde tam anlamıyla uygulama alanı bulamayan adli muhasebecilik; adli sorunlarda sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla muhasebe, denetim, psikoloji ve birçok bilim dalından yararlanan alandır. Adli muhasebenin önemi doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada öncelikli olarak adli muhasebe ve adli muhasebe mesleğine yönelik açıklamalar yapılmış, devamında ise dünyada ve ülkemizde adli muhasebe mesleğinin gelişimi üzerinde durulmuştur. Uygulama bölümünde ise Kars, Ardahan ve Iğdır illerindeki muhasebe meslek mensuplarının adli muhasebeciliğe yönelik algılarını değerlendirecek anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Çalışmada, adli muhasebecilik mesleğinin ister bağımsız bir alan/meslek olarak ister günümüzde uygulanan muhasebe mesleğinin bir parçası olarak muhasebe alanında yerini alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Keywords
Muhasebe, Adli Muhasebe, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri