Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Örgütsel Bağlılığın Unsurları: Teorik Bir Değerlendirme
Örgütsel bağlılık, işletme literatüründe ele alınan ve üzerinde önemle durulan konu başlıklarından biridir. Çalışanların örgütlerine karşı duydukları aidiyet hissinin seviyesi şeklinde tanımlanabilecek örgütsel bağlılık, tüm örgütler için büyük önem taşımaktadır. Şüphesiz örgütler için en önemli kaynak insandır. İnsan unsurunu verimli ve etkin kullanabilen örgütler, hedeflerine daha hızlı ve kolay ulaşabilecek, misyonlarını başarıyla yerine getirebilecektir. Bağlılığı yüksek işgörenlerin ise iş doyumları, verimlilik ve etkinlilikleri yüksek olacak bulundukları kurumdan memnuniyet duyacaklardır. Dolayısıyla bağlılık, hem işgörenler hem de örgütler için önemli bir konudur. Örgütsel bağlılık, insan unsurunun oldukça yoğun olduğu kamu sektörü için de büyük önem taşımaktadır. Taşıdığı öneme rağmen örgütsel bağlılık konusu, kamu sektöründe çoğu zaman göz ardı edilmiş fakat son yıllarda bu konu üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaya başlamıştır. Söz konusu bu çalışmalarda örgütsel bağlılığın kamu sektöründeki analizleri gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Fakat kamu sektöründe örgütsel bağlılığı oluşturan unsurlara genellikle çok fazla yer verilmemiştir. Kamu sektörünün sahip olduğu koşullar göz önüne alınarak kamu kurum ve kuruluşlarındaki örgütsel bağlılığın unsurlarına değinilmesi faydalı olacaktır. Bu kapsamda bu çalışmada örgütsel bağlılığın unsurları, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde teorik olarak değerlendirilmekte ve bir takım tespitlere yer verilmektedir.

Keywords
Örgütsel Bağlılık, Kamu Kurumları, Kamu Kuruluşları

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri