Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Megali İdea’dan Önyargı ve Güvensizliğe Türk-Yunan İlişkileri
Barış içinde yaşamanın yolu, gerek tarihi iyi analiz etmekten, gerekse günümüzdeki sosyo-politik gelişmeleri bu olabildiğince başarılı tarihsel analiz üzerinden okuyabilmek ve çözümleyebilmekten geçmektedir. Zira geçmişten ders almayan milletlerin, bugünlerini ve yarınlarını sağlıklı düzenleyemedikleri aşikâr bir gerçektir. Bu nedenle, bir ülkenin birinci kuşak komşularıyla olan ilişkilerinde bu hususlara azami dikkat göstererek, milli menfaatlerine gelebilecek tehlikeleri büyümeden önlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin 200 yıla yakındır komşusu olan Yunanistan ile olan ilişkilerini, Yunan’ın yayılmacı siyasası Megali İdea’nın öngördüğü önyargı, hissiyat, güvensizlik ve paranoya merkezli reaksiyoner bir Helenistik tutum esir almıştır. Bu anlamda, Türkiye, özellikle komşusu Yunanistan dolayısıyla gerçekten “talihsiz” bir ülkedir. Bunun esas sebebi, her açıdan değerli bir deniz olan Ege’nin iki kıyıdaşından biri olarak Türkiye’nin, bu denizde diğer ve yegâne komşusu Yunanistan’ın yayılmacı siyasaları nedeniyle sorunlar yaşamasıdır. Yunan siyasalarının ortaya çıkardığı bu sorunların temeline inebilmek için Yunan “Megali İdea-Büyük Ülkü” ideolojisini hatırlamak gerekir. Zira Türk-Yunan ilişkilerindeki uyuşmazlıkların sosyo-politik ve önyargılı-güvensiz temelinde Megali İdea ana ideolojik engel olarak yatmaktadır. “Bütün Helenleri kurtarmak ve Yunanistan ile birleştirmek politikası” olarak açıklanabilecek Megali İdea, Yunan iç ve dış politikasının canı, kalbi, ruhudur. Bu çalışmanın ana amacı, Türk-Yunan ilişkilerini Megali İdea’dan günümüze bu önyargı ve güvensizlik ekseninde irdelemek ve ikili ilişkileri zehirleyen bu olguları tarihsel-psikolojik bir analizden geçirmektir. Çalışma, ikincil verilere dayalı kalitatif bir araştırma olup, tümdengelim metodu uygulanarak, iki ülke ilişkilerinin psiko-sosyal ve sosyo-kültürel yapısal sökümü yapılacaktır.

Keywords
Megali İdea, Türk-Yunan İlişkileri, Önyargı, Güvensizlik, Siyaset

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri