Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Marka Bağlılığının Yeni Ürünün Benimsenmesine Etkisi: Algılanan Riskin Aracılık Rolü
Güçlü bir marka isminin kalıcılığı ve markaya sadık müşterilerin olumlu etkisi, tüketicilerin marka hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak yeni bir ürünün pazarda kabul edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda marka bağlılığının, tüketicilerin aynı markaya ait pazara sunulan yeni bir ürünü benimsemesinde önemli bir değişken olduğu öngörülmüştür. Aynı zamanda çalışmada marka bağlılığı ve yeni ürünün benimsenmesi arasındaki ilişkiler incelenirken, bu ilişkide algılanan riskin aracılık rolü araştırılmıştır. Çalışma, kolayda örnekleme yöntemi ile İzmir ilinde yaşayan 386 kişiyi kapsayan bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın modeli, yapısal eşitlik modeli oluşturularak test edilmiştir. Oluşturulan yapısal eşitlik modeline ait uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, marka bağlılığının yeni ürünün benimsenmesini anlamlı olarak etkilediği ve algılanan riskin bu ilişkide tam aracılık rolünü üstlendiği tespit edilmiştir.

Keywords
Marka Bağlılığı, Yeni Ürün, Algılanan Risk, Aracılık Etkisi, YEM.

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri