International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Marka Bağlılığının Yeni Ürünün Benimsenmesine Etkisi: Algılanan Riskin Aracılık Rolü
Güçlü bir marka isminin kalıcılığı ve markaya sadık müşterilerin olumlu etkisi, tüketicilerin marka hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak yeni bir ürünün pazarda kabul edilmesini kolaylaştırmaktadır. Bu kapsamda marka bağlılığının, tüketicilerin aynı markaya ait pazara sunulan yeni bir ürünü benimsemesinde önemli bir değişken olduğu öngörülmüştür. Aynı zamanda çalışmada marka bağlılığı ve yeni ürünün benimsenmesi arasındaki ilişkiler incelenirken, bu ilişkide algılanan riskin aracılık rolü araştırılmıştır. Çalışma, kolayda örnekleme yöntemi ile İzmir ilinde yaşayan 386 kişiyi kapsayan bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın modeli, yapısal eşitlik modeli oluşturularak test edilmiştir. Oluşturulan yapısal eşitlik modeline ait uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, marka bağlılığının yeni ürünün benimsenmesini anlamlı olarak etkilediği ve algılanan riskin bu ilişkide tam aracılık rolünü üstlendiği tespit edilmiştir.

Keywords
Marka Bağlılığı, Yeni Ürün, Algılanan Risk, Aracılık Etkisi, YEM.

Advanced Search


Announcements

  Indexed Sources

  Javstudies, being Source by Arastirmax Scientific Publication İndex


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source byScholarsteer


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by INFOBASEINDEX


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by İdealonline


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Science Research Network (SSRN)


  Documentation

  JAVSTUDIES,  received ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certification.


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by International Index Copernicus 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Advanced Science Index 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Indexing and Impact Fact (DIIF) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Sciences Citation Index (SOBİAD)Adres :Şırnak Üniversitesi İİBF Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1203 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri