Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İşyeri Maneviyatının Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Günümüz işletmelerinde saldırganlık davranışları pek çok olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu olumsuz sonuçları azaltmak veya saldırgan davranışları önlemek için, örgüt yöneticileri tarafından çalışanların dayanıklılığını temin edecek olumlu bir işyeri maneviyatı tesis etmelidirler. Bu araştırmanın temel amacı; algılanan işyeri maneviyatının bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Söz konusu araştırmada üç boyutta incelenen işyeri maneviyatının (işin cazibesi, gizemli deneyim, Manevi bağ ve topluluk hissiyatı), üç grupta incelenen saldırgan davranışlar (düşmanca davranışlar, engelleme davranışları ve açık saldırgan davranışlar) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İşyerinde işyeri maneviyatı ve saldırgan davranışlar konuları ayrı ayrı araştırmacıların ilgisini çekmiş ve çeşitli açılardan inceleme konusu yapılmıştır. Ancak yerli ve yabancı literatürde iş yeri maneviyatıyla saldırganlık davranışı arasındaki ilişki üzerine teorik veya deneysel herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Söz konusu açıdan araştırmanın konu ile ilgili Türkçe ve yabancı literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Araştırmada iki model geliştirilmiştir. Birinci modelde algılanan işyeri maneviyatının sırasıyla düşmanca davranışlar (R2=0.513), engelleme davranışları (R2=0.039) ve açık saldırganlık davranışları (R2=0.371) üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. İkinci modelde ise, saldırgan davranışlara neden olan işyeri maneviyatı türlerinin de sırasıyla işin cazibesi (R2=0.137), gizemli deneyim (R2=0.413) ve manevi bağ ve topluluk hissiyatı (R2=0.237) üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak algılanan işyeri maneviyatı eksikliğinin örgüt içi saldırgan davranışların önemli nedenlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords
İşyeri Maneviyatı, Saldırgan Davranışlar.

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri