International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bağımsız Denetim Firmalarında Örgüt İklimi
Örgüt iklimi, örgüte has bir takım özellikleri ve bu özelliklerin çalışanlarda yarattığı ortak algıyı içeren, psikolojik atmosfer olarak ifade edilmektedir. Çalışanlarca oluşturulan ve yine çalışanların işe yönelik davranışlarını etkileyerek, bir nevi bumerang etkisi yaratan bu psikolojik atmosferin tanımlanması, örgütün etkinlik düzeyini belirlemek açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, üzerine henüz bir araştırmaya rastlanılmamış olan Türkiye’deki bağımsız denetim firmalarının örgüt iklimlerini, bağımsız denetçilerin algıları üzerinden belirlemektir. Bu amaçla, denetim firmalarında çalışan denetçilere, dokuz boyuttan oluşan örgüt iklimi ölçeği, anket vasıtasıyla uygulanmıştır. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, mesleki bağlamda homojen bir yapının var olduğu ve meslek içi genel bir standart çalışma ortamının bulunduğu görülmüştür. Alt boyutlar açısından; risk alma boyutunun en yüksek , örgütsel sorumluluk boyutunun ise en düşük ortalamaya sahip faktör olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, denetim firmalarının, iyi ve yeni fikirlere fırsat vermeye istekli olduklarını fakat denetimin bir ekip işi olması sebebiyle, bireysel insiyatiften ziyade, ortak hükmün önemine vurgu yaptıklarını ortaya koymaktadır.

Keywords
Örgüt İklimi, Bağımsız Denetim Firmaları, Bağımsız Denetçi

Advanced Search


Announcements

  Indexed Sources

  Javstudies, being Source by Arastirmax Scientific Publication İndex


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source byScholarsteer


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by INFOBASEINDEX


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by İdealonline


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Science Research Network (SSRN)


  Documentation

  JAVSTUDIES,  received ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certification.


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by International Index Copernicus 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Advanced Science Index 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Indexing and Impact Fact (DIIF) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Sciences Citation Index (SOBİAD)Adres :Şırnak Üniversitesi İİBF Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1203 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri