International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
           
Home  |  Imprint   |  News  |  Contact  

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS ve TFRS’YE Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Osmaniye İlinde Yapılan Bir Çalışma
Ülkelerin farklı ekonomik, politik, sosyal ve kültürel çevre şartları nedeniyle yıllarca farklı ülkelerdeki işletmeler farklı muhasebe uygulamalarıyla karşı karşıya kalmış, muhasebe uygulamalarına yön veren düzenlemeler ülkelerin meslek örgütleri tarafından karşılanmıştır. Ancak uluslararası ticaretin ve çok uluslu şirketlerin sayılarının artması nedeniyle ülkelerdeki muhasebe sistemlerinin standardizasyonu ihtiyacı doğmuş ve evrensel bir muhasebe dili arayışı nedeniyle 1973 yılında IASC kurulmuştur. Türkiye’de şirketlerin halka açılması, hisse senetlerinin dünya borsalarında işlem görmesi ve uluslararası ticari ilişkilerin önemli boyutlara ulaşması, IAS’e uygun mali raporların kullanılmasını ön plana çıkartmıştır. Bu nedenle, ülkemizdeki muhasebe standartlarının UFRS ile uyumunun sağlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Türkiye bu yola girmiş olup uygulamanın başarılı olması için meslek mensuplarının TMS ve TFRS konusundaki farkındalıkları büyük öneme sahiptir. Osmaniye ilinde faaliyet gösteren SM ve SMMM’lerin standartlara bakış açılarının araştırıldığı bu çalışmada elde edilen sonuçlar meslek mensuplarının Türkiye’deki tüm işletmelerin TMS ve TFRS uygulamalarına geçmesi için gerekli şartların yeterli olgunluğa erişmediği, tam olarak uygulamaya konmasıyla denetimin kolaylaşacağı ve finansal tabloları okumanın ve anlamanın daha kolay olacağı algılanmaktadır.

Keywords
Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Advanced Search


Announcements

  Indexed Sources

  Javstudies, being Source by Arastirmax Scientific Publication İndex


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source byScholarsteer


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by INFOBASEINDEX


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by İdealonline


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Science Research Network (SSRN)


  Documentation

  JAVSTUDIES,  received ISO 9001: 2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM certification.


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by International Index Copernicus 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Türk Eğitim İndeksi (TEİ) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Advanced Science Index 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Indexing and Impact Fact (DIIF) 


  Indexed Sources

  JAVSTUDIES is being source by Social Sciences Citation Index (SOBİAD)Adres :Şırnak Üniversitesi İİBF Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1203 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri