Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kır Hayatı İle Kent Hayatı Arasındaki Göç İlişkisi
Nüfus, yaşamsal şartlar ve çevresel şartlar gibi nedenlerle yaşam alanları kır ve kent olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu farklılıklar bireyleri bir yaşam alanından iterken diğer yaşam alanına çekmektedir. Bu itme-çekme faktörlerinin etkisiyle aralarında göçler yaşanmaktadır. Bu çalışmada ise kırsal yaşam alanlarından kentsel yaşam alanlarına olan göçlerin nedenleri, kırsal yaşam alanının itici, kentsel yaşam alanının çekici yönleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmada öncelikle kır ve kent kavramlarının literatür taraması yapılmış sonrasında göç kavramı üzerinden kente olan göçlerin itici ve çekici yönlerine yer verilmiştir. Kısıtlı zaman nedeniyle kentin çekici kırın itici nedenlerinin neler olduğu ve toplumları nasıl etkilediğine dair uygulamalı alan çalışması yapmak mümkün olmadığı için çalışma literatür taraması yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Literatür taraması ile konu ve kavramlarla ilgili daha önce alanda yapılmış çalışmalar eleştirel bir bakış açısı ile incelenmiş ve bilimsel bilgiler çerçevesinde çalışma oluşturulmuştur.

Keywords
Kır, Kent, Göç, Kırın İtici- Kentin Çekici Nedenleri

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri