Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whistleblowing) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü
Örgütlerin başarısını ve varlığını etkileyen en önemli değer, sahip olduğu insan gücüdür. İnsan kaynağı, işletme yöneticilerinin üzerinde durması gereken bir konudur. Bu noktada, çalışanların çok iyi tanınması ve çalışanların kişiliği önemli bir unsur olmaktadır. Bazen örgütlerde ahlak dışı davranışlar ortaya çıkmaktadır. Ahlak dışı davranışların tespit edilmesi ile gerekli önlemler alınmaktadır. Son yıllarda ihbarcılık bu nokta da tartışılmaya başlanmıştır. Çalışanlar ihbarcılık konusunda bazen kararsız kalabilmektedir. Bu noktada, çalışanların algıladıkları adalet duygusu önem taşımaktadır. Literatürde, kişilik özellikleri ile ihbarcılık eğilimleri arasındaki ilişkiyi ele alan ve bu ilişki üzerinde örgütsel adalet algısının ne kadar etkiye sahip olduğunu araştıran mevcut bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, ülkemiz literatürü için yeni bir kavram olan ihbarcılık (whistleblowing) ile ilgili bilgiler ele alınarak, kişilik özellikleri ile ihbarcılık eğilimleri ilişkisi ve örgütsel adalet algısı anlatılmaktadır. Bu çalışmanın ana amacı; çalışanların kişilik özellikleri ile ihbarcılık eğilimleri arasındaki ilişki üzerinde örgütsel adalet algısının bir rolü olup olmadığını tespit etmektir.

Keywords
Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, İhbarcılık, İhbarcılık Eğilimi, Ahlakdışı Davranış, Örgütsel Adalet Algısı.

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri