Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Şehir Markası Kavramı ve Türkiye'de Son On Yılda Şehir Markası Kavramı Üzerine Bir Literatür Taraması
Şehir pazarlaması kavramı pazarlama literatüründe önemli çalışma konularından biridir. Son yıllarda tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip olan hemen her şehir, sahip olduğu bu kaynakları hem şehirlerinin tanıtımı hem de ekonomik olarak kazanç elde etmek için pazarlama faaliyetlerine yönelmişlerdir. Türkiye hem tarih hem kültürel hem de doğal kaynaklar açısından zengin birçok şehir bulunmaktadır. Bu amaçla birçok şehir, marka şehir haline gelebilmek için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetlere devlette çeşitli şekillerde destek sağlamaktadır. Tüm bu uygulama faaliyetlerinin yanı sıra şehir markası kavramı ile ilgili olarak yapılan akademik çalışmaların sayısında da hızlı bir artış görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da son on yıl içerisinde yayınlanan ve Türkiye’nin farklı şehirleri ile ilgili olarak markalaşma konularını inceleyen akademik yayınların taranarak gerek kullandıkları değişkenler gerekse de araştırma sürecinde kullandıkları yöntemler açısından bir sınıflandırma yapabilmektir. Ayrıca yapılan akademik çalışmaların bölgesel olarak dağılımı ve hangi şehirleri kapsadığı belirlenerek Türkiye’nin şehir markası haritası oluşturulacaktır. Bu amaçla belirlene tarih aralıkları dikkate alınarak çeşitli akademik veri tabanlarından konu ile ilgili makaleler taranacaktır

Keywords
Şehir, Marka, Marka Şehir, Şehir Pazarlaması, Türkiye

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri