Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Katılım Bankalarının Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Göre Denetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Faizsiz finans sisteminde temel prensip olarak, kullanılan ürünler ve yatırım araçları faizsizlik prensibine dayanmaktadır. Küresel olarak hızlı bir gelişim gösteren faizsiz finans sistemi, dünya’ da 1960’ lar da modern anlamda ortaya çıkmış, ülkemizde de yaklaşık 35 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süre de faizsiz finans sistemi, ülkemizde büyük aşama kaydetse de, nispeten geleneksel bankalara göre daha sonra ortaya çıkması, son yıllara kadar bu kurumlara bakış açısı ve yasal eksiklikler nedeniyle uygulama da, denetim alanında ve mevzuat hususunda eksiklikler mevcuttur. Bu çalışma da öncelikle İslami finans sisteminin dünyada ki tarihsel gelişimi ele alınacak. Global anlamda İslami finans sisteminin mevcut durumu ortaya konacak, daha sonra faizsiz finans sisteminin Türkiye’ deki tarihsel gelişimi, yıllar itibariyle katılım bankalarının bankacılık sektöründe payları analiz edilecek ve mevcut durumu değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde İslami finans sisteminin eksikliklerini tespit eden, ulusal ve uluslararası çalışmaların literatür taraması yapılacak, son bölümde ise yaşanan mevcut sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verilecektir.

Keywords
Katılım bankacılığı, Denetim, İslami Finans, İslami Denetim Standartları, Faiz

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri