Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Üst Orta Gelirli Ülkelerde İşsizlik Histerisi Hipotezinin Test Edilmesi
Literatürde geçici şokların işsizlik oranı üzerindeki etkisi, İşsizlik Histerisi Hipotezi ve Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi ile test edilmektedir. İşsizlik Histerisi Hipotezi’ne göre, ülke ekonomilerinde yaşanan geçici şoklar, işsizlik oranı üzerinde kalıcı bir etki yaratmaktadır. Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi’ne göre de geçici şokların işsizlik oranı üzerindeki etkisi kalıcı değildir. Uzun dönemde şok sonrası işsizlik oranı eski seviyesine dönebilir. Histeri etkisinin varlığında işsizlik oranını azaltmak için etkin istihdam politika uygulamalarına ihtiyaç duyulur. Bu çalışmada, 1991-2017 dönemi için, Üst Orta Gelirli Ülkeler’de İşsizlik Histerisi Hipotezi’nin geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu hipotezin geçerliliği, Birinci Kuşak Panel Birim Kök Analizi ile incelenmiştir. Panel Birim Kök Testi sonuçlarına göre, 1991-2017 dönemi için Üst Orta Gelirli Ülkeler’de toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı verileri kendi seviyelerinde durağandır. Serilerin birim kök içermediği bu ülkelerde İşsizlik Histerisi Hipotezi geçerli değildir, ancak Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi geçerlidir. Başka bir ifadeyle, ülke ekonomilerinde yaşanan krizlerin işsizlik üzerindeki etkisi kalıcı değildir.

Keywords
İşsizlik Histerisi Hipotezi, Doğal İşsizlik Oranı Hipotezi, Panel Birim Kök Testi.

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri