Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Belediye Çevresel Hizmetlerinden Kadınların Memnuniyet Durumu Üzerine Bir Araştırma: Çorum Belediyesi Örneği
Belediye hizmet kalitesi genellikle vatandaş memnuniyeti ile ölçülmektedir. Beklentiler doğrultusunda hizmet kalitesi kişiden kişiye farklılıklar göstermektedir. Vatandaş memnuniyetini eğitim, gelir ve cinsiyet gibi pek çok değişken etkilemektedir. Bu çalışmada belediyenin çevresel hizmetlerinden kadınların memnuniyet durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında Çorum ilinde ikamet eden 414 kadın ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Kadınların belediye çevresel hizmetlerinden memnun olup olmama durumları altı farklı açıdan ele alınmıştır. Araştırmada değişkenlerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov Testi ile sınanmıştır. Değişkenler normal dağılıma sahip olmadığı için non-parametrik bir test olan Spearman's Rho korelasyon testi ve Mann Whitney U testi ile analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda belediyenin çevresel hizmetlerinden memnuniyet ile atık toplama faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca atıkların toplanma sıklığı, çevre cadde temizliği de anlamlı bulunmuştur. Yapılan Mann Whitney U testi sonucuna göre; genel olarak belediyenin hizmetlerinden memnun olan kadınlarla, memnun olmayan kadınlar arasında meslek, mahalle ve araba sahipliği bakımından anlamlı fark bulunmuştur (P<0.05). Katılımcıların %75’inin genel olarak belediyenin hizmetlerinden memnun olduğu belirlenmiştir.

Keywords
Belediye, Çevresel Hizmetler, Kadın, Memnuniyet, Çorum

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri