Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: X ve Y Kuşaklarının Karşılaştırmalı Analizi
Günümüzde marka işletmeler için giderek önemi artan bir kavram haline gelmiştir. İşletmeler markaları sayesinde tüketicilerin zihninde daha rahat bir biçimde konumlandırılabilmekte ve onlara bu sayede ulaşabilmektedir. Markalar farklı özelliklere sahiptirler. Kimi marka ürün, kimi marka kişi, kimi marka hizmet şeklinde çeşitli alanlarda farklı özellikleri ile tüketici karşısına çıkmaktadır. Piyasada yer alan birçok ürün grubu ve marka seçenekleri arasında tüketicinin kendi istek ve ihtiyaçlarına en yakın olan marka noktasında doğru tercihi yapması daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu doğrultuda markalar tüketicilere ürünlerini diğer rakip ürünlerden farklılaştıracak ve tüketici zihninde net ve güçlü bir imaj çizecek pazarlama stratejilerine ağırlık vermelidirler. Tüketicinin bir markayı satın almaya yönelmesi kadar bu satın alma eyleminin düzenli bir şekilde tekrar etmesi de şüphesiz ki markalar için oldukça önem arz etmektedir. Tüketicinin bir markayı devamlı tercih etmesinin yolu ise markaya bağlılık hissetmesi ve güven duymasından geçmektedir. Tüketicinin markaya bağlanması için, ürünün kendi istek ve ihtiyaçlarını iyi bir şekilde karşılıyor olmasının yanında talep ve beklentilerinin de marka tarafından güncel şekilde takip edilmesi ve gerekli yeniliklerin hızlıca sağlanıyor olması gerekmektedir. Tüketicilerin satın alma davranışları ve bağlılık şekilleri şüphesiz ki bireysel özellikleriyle de ilgili olmaktadır. X ve Y kuşağına sahip bireylerin içinde bulundukları kuşaksal zaman dilimine göre de tüketim konusuna farklı yaklaşımları bulunmaktadır. X kuşağına sahip bireyler tüketim noktasında daha geleneksel yaklaşımlara sahip olurken, Y kuşağına sahip bireyler yenilikten hoşlanan yapıları nedeniyle tüketim alışkanlıkları noktasında daha dinamik, yenilikçi ve talepkardırlar. Çalışmada yüz yüze anket uygulanmış olup, kolayda örnekleme metodu kullanılmıştır. Cinsiyete göre kuşaklar arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Çalışmada X ve Y kuşaklarındaki tüketicilerin satın alma davranışı üzerinde etkisinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Keywords
Marka, Marka Bağlılığı, X ve Y Kuşakları ve Tüketici Davranışları.

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri