Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Airbnb Kullanıcı Yorumları: Eskişehir Örneği
Tüketici karar süreçlerinde internete erişimin kolaylaşması, erişim olanaklarının çeşitlenmesi, sanal ortamların farklı alanlarda paylaşım olanağı sunması, mobil uygulamaların artması ve kullanıcılarının hızla çoğalması gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Turizm bağlamında ise tüketicilerin konaklama tercihleri, paylaşım ekonomisi olarak kabul gören alanlara doğru eğilim göstermektedir. Bu alanlardan biri de Airbnb olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Eskişehir’i ziyaret eden ve konaklama tercihini airbnb web sitesi üzerinden yapan insanların, bu site üzerinden yapmış olduğu yorumları incelemektir. Bu doğrultuda, Eskişehir’de evini konaklamaya açan 85 ev ve 235 yorum tespit edilmiştir. Yorumların 207’si Türkçe ve 28’i İngilizce yapılmıştır. Ev sahipleri evlerini en az 35 TL/gece ve en fazla 262 TL/gece fiyatıyla satışa sunmuştur. Bu evlerin paylaşım biçimi 46 özel oda ve 39 tüm ev şeklindedir. Yorumlar olumlu ve olumsuz olmak üzere iki ana temada toplanmıştır. Alt temalar, ev ve ev sahibine ilişkin yapılmış olumlu ve olumsuz yorumlar olarak belirlenmiştir. Temalara ait başta gelen olumlu kodlar, evin konumu ve ev sahibi ile ilgili yardımseverlik üzerinedir. Olumsuz kodlar, evin internet kullanımı ve ev sahibinin güven vermemesidir. Buradan hareketle araştırmanın en önemli sonucu airbnb sitesi kullanıcılarının yoğun sosyal etkileşim içinde olduğudur. Olumsuz yorumların, olumlulara göre az sayıda olmasına rağmen daha ayrıntılı yapıldığı görülmüştür. Olumlu yorumlar, çoğunlukla düzensiz cümlelerden veya sadece kelimelerden oluşmuştur. Diğer bulgu, yorum ve sonuçlar tartışılarak, gelecek araştırmalara öneriler sunulmuştur.

Keywords
Airbnb, Çevirimiçi Kullanıcı Yorumları, E-WOMM, Eskişehir

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri