Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İleri Üretim Teknolojileri ve Andon Uyarı Sistemleri
Ürün çeşitliliği artarken ürün yaşam sürelerinin kısaldığı yoğun bir rekabet ortamında işletmeler kaliteli ürünleri uygun maliyetlerle üretip uygun fiyatlarla satabilmek noktasında rekabet avantajlarını koruyabilmek için üretim teknolojilerini güncel tutmak zorundadırlar. Bu amaç doğrultusunda ileri üretim ve yönetim teknolojilerinin adaptasyonu önem kazanmaktadır. Emek yoğun üretimden teknoloji yoğun üretime geçiş vasıtasıyla işletmeler pazarda değişen talep yapılarına daha esnek bir şekilde cevap verebilecektir. Bu da kalite ve imajın artışıyla sonuçlanacaktır. Bu kapsamda; Bilgisayar Destekli Üretim Süreci Planlaması, Esnek Üretim Sistemleri, Yalın Üretim Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, Sürekli Geliştirme Programı (Kaizen) gibi kavramlar iş dünyasının gündemini meşgul etmektedir. Bu minvalde çalışmamızda, temeli Toyota üretim sistemine dayanan ileri teknoloji anlayışına, yalın üretime ve bu bağlamda hem yönetim hem de üretim felsefesi olan, yine Toyota’da geliştirilmiş olan Jidoka anlayışına ve Jidoka’nın ileri üretim teknolojisi araçlarından olan andon uyarı panolarına değinilecektir.

Keywords
İleri Üretim Teknolojileri, Jidoka, Andon Uyarı Sistemleri

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri