Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Uluslararası Sistemin Geleceğini Yapay Zeka Üzerinden Analiz Etmek
Yapay zeka temelde bilgisayar biliminin ürünü olmakla beraber biyoloji, psikoloji, fizik, uluslararası ilişkiler gibi birçok bilimi de etkilemektedir. Çoklu disiplin olarak uluslararası ilişkileri analiz düzeyleri üzerinden sistemin rekabet alanları, liderlerin eylemleri/hedefleri, güçlü askeri ordular oluşturmak, güvenliği artırmak, terörü azaltmak, suçluları yakalamak, bilgi teknolojilerinde üstün olmak, daha az maliyetle daha kazançlı edinimler elde etmek, işbirliği alanlarını genişletmek, ticarette rekabetin tırmanışı gibi pek çok öğeyi yapay zekanın etki unsuruyla ilişkilendirebiliriz. Yapay zeka sayesinde pek çok kazanımlarımız olsa da oluşabilecek riskler gerek bilim/akademi dünyasında ve gerekse günlük yaşamda toplumların tartıştığı öncelikli mesele olarak yerini muhafaza etmektedir. Bu makale, yapay zekanın uluslararası sistemde oluşturabileceği fırsatlar ve tehditleri yapay zekanın şuan ki gelişimini göz önüne alarak sistematik bir şekilde ele almayı hedeflemektedir. Bunu yaparken de gerek yapay zekanın kendi disiplini içerisindeki yerini iyi anlayabilmek gerekse görüşlerime katkıda bulunduğu için referans vermek için kaynakça kısmında da detaylandırdığım üzere kitap, dergi ve çeşitli elektronik kaynaklardan yararlandığımı ifade etmek isterim. Bilindiği üzere yapay zeka oldukça geniş bir alan olmakla birlikte öngörülmesi de güç bir alandır. Ancak geçmişten bugüne yapay zekanın gelişimine bakarak geleceğe yönelik yorumlar elde etmek de mümkündür. Tıpkı yapay zekanın bir sonraki adımını önceki verilere dayanarak oluşturması gibi.

Keywords
Uluslararası Sistem, Analiz Düzeyleri, Yapay Zeka

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri