Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Aşiretler Arasındaki Mücadele ve Hamidiye Alayları
1890’lı yıllarda teşkil edilmeye başlanan Hamidiye Alaylarından çok önemli faydalar beklenmekte idi. Her şeyden önce Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü devam ettirmesi konusunda destek olan İngiltere politika değişikliğine gitmiştir. Söz konusu değişiklik giderek artan dış müdahalelere ivme kazandırmış ve Osmanlı Devleti çok daha büyük sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Hem dış müdahalelerle mücadele etmek, hem de içerden emperyalist emellere alet olabilecek zararlı gelişmelere karşı alınan tedbirlerden birisi de ‘Hamidiye Alayları’nın teşkili olmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan aşiretleri bir düzene sokmak, önemli bir sayı teşkil eden nüfuslarından askeri amaçlı istifade etmek, bölgede asayiş ve düzeni sağlamak, aşiret ileri gelenlerinin çocuklarını İstanbul’da eğittikten sonra bölgede önemli hizmetlerde istihdam etmek, giderek artan dış müdahalelere karşı Kürtlerin Osmanlı bünyesi içinde devamını sağlamak, iç isyanlara karşı meyilli olan guruplara karşı caydırıcı bir güç oluşturmak vs. arzulanan hedefler arasında sayılabilir. Bu hedeflere nispeten ulaşılmakla birlikte aşiretler arasındaki çekişme Osmanlı Devleti için bazı sıkıntıları da beraberinde getirecektir.

Keywords
II. Abdülhamid, Hamidiye Alayları, Aşiretler, Süvari Birlikleri

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri