Home    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Kamu Sektörü Tarafından Gerçekleştirilen Turizm Yatırımlarının TRC 3 Bölgesi Açısından Değerlendirilmesi
Küreselleşme ile insan hareketliliğinin artış göstermesi sonucu dinamik bir yapı kazanan turizm sektörü devletin düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerine sıklıkla konu olmaktadır. Türkiye’de turizm sektörünün çeşitli politika ve planlamalar ile düzenlenmesinde temel bir aktör konumunda olan devletin turizm alanına yaptığı yatırımlar turizmin gelişmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle gelişmekte olan bölgelerin kalkınmasına öncülük edecek bazı yatırımların devletin eliyle gerçekleştirilmesi özel kesim yatırımlarının da gelişmekte olan bölgelere yönlendirilmesinde ve bu yatırımların uyarılmasında kilit bir rol üstlenmiştir. Ayrıca, turizm sektörünün ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi sorunlara karşı kırılgan bir yapıya sahip olması ve çeşitli yasal düzenlemeler gerektirmesi devletin turizmdeki rolünün önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de kamu tarafından gerçekleştirilen turizm yatırımları TRC 3 (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) bölgesi açısından yıllar bazında turizm sektörüne yapılan yatırımların diğer sektörlere göre payı, turizm yatırımlarının Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerindeki durumu incelenmiştir. Yapılan araştırmalara göre kamunun TRC 3 bölgesine gerçekleştirdiği yatırımlarda düzenli bir trend olmadığı, yatırımların, turizm sektöründen çok ulaştırma, altyapı, eğitim, sağlık ve enerji gibi sektörlerde yoğunlaştığı görülmüştür.

Keywords
Yatırım, Turizm, Kamu Sektörü, TRC 3 Bölgesi

Advanced Search


Announcements

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri