Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fareprımont ve Malmquıst Verimlilik Endeksleri İle Türk Havalimanlarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması
(Comparison of Turkish Airports Efficiency with FarePrimont and Malmquist Productivity Index )

Yazar : Erdinç KOÇ  & Hatice ÇALIPINAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 8
Sayfa : 77-87
852    493


Özet
Hava yolu taşımacılığı sektörünün gün geçtikçe artan ivme ile büyümesi mevcut havalimanlarının daha etkin çalışmasını gerektirmektedir. Birden fazla girdi ile birden fazla çıktının olduğu sistemlerin etkinliğini ölçmede kullanılan veri zarflama analizi ve stokastik sınır analizi bu bağlamda havalimanlarında da literatürde çokça kullanılmıştır (Gillen ve Lall,1997: Düzakın ve Güçray, 2001: Carlsson,2002: Kamp, 2005: Lin ve Hong, 2006: Barros ve Dieke, 2007: Maligheti vd, 2008). Bu çalışmada 2011-2014 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak 38 havalimanının etkinlikleri FarePrimont ve Malmquist endeksleri ile değerlendirilmiştir. FarePrimont analizi türk havalimanlarında bu çalışma ile ilk defa uygulanacak olup sonuçlar Malmquist verimlilik endeksi ile karşılaştırılarak verilmiştir. Malmquist verimlilik endeksi veri zarflama analizinin toplam faktör verimliliği, teknik değişim, teknik etkinlik değişimi, saf etkinlik değişimi ve ölçek etkinlik değişimi gibi endeksleri panel datalara uygulanma biçimidir. Çalışma sonuçları Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi ile birlikte FarePrimont toplam faktör verimliliği endeksinin 2011-2014 yılları arasında toplam faktör verimliliği olarak en büyük artışın Isparta Süleyman Demirel Havalimanında, en fazla düşüşün ise Tekirdağ Çorlu havalimanı ve Çanakkale havalimanında olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
FarePrimont Endeksi, Malmquist Endeksi, Toplam Faktör Verimliliği

Abstract
The growth of the air transportation sector with ever-increasing momentum requires the existing airports to operate more efficiently. Data envelopment analysis and stochastic boundary analysis, which are used to measure the efficiency of systems with multiple inputs and multiple outputs, have been used extensively in the literature in airports (Gillen and Lall,1997: Düzakın and Güçray, 2001: Carlsson, 2002: Kamp, 2005: Lin and Hong, 2006: Barros and Dieke, 2007: Maligheti etc, 2008). In this study, the efficiencies of 38 airports were evaluated with the FarePrimont and Malmquist indices considering the data for 2011-2014. FarePrimont analysis will be applied for the first time in Turkish airports with the results compared with the Malmquist productivity index. Malmquist productivity index which are applied panel data indices such as total factor productivity, technical change, technical efficiency change, pure efficiency change and scale efficiency change. According to the results of the study, the Malmquist total factor productivity index and the FarePrimont total factor productivity index are the biggest increases in total factor productivity between 2011-2014 in Isparta Süleyman Demirel Airport and the most decrease is in Tekirdag Corlu airport and Çanakkale airport.

Keywords
FarePrimont Index, Malmquist Index, Total Factor Productivity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri