Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modern Üretim Sistemlerinde SMED İle Hazırlık Sürelerinin İyileştirilmesine Yönelik Sanayi Uygulaması
(Industry Application for Improvement of Set Up Times with SMED in Modern Production Systems )

Yazar : Emre Bilgin SARI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 433-441
653    635


Özet
SMED, üretim süreçlerindeki kayıpları azaltmaya yönelik kullanılan etkin bir yöntem olup, üretim devam eden bir parçadan, diğer bir parçaya geçişte esneklik sağlamaktadır. Üretim sistemlerinde uzun süren hazırlık sürelerinin iyileştirilmesi çalışmaları sırasında sıkça kullanılan bir yöntem olan SMED ile gerçekleştirilen sanayi uygulamasında, otomotiv sektörüne bağlantı elemanlarını üreten bir yan sanayi işletmesinin atölye-depo işlemleri, kalıp değişimleri ve kalite onay süreleri ele alınmaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü işletmenin üretim süreci örneği üzerinden hazırlık sürelerinin kısaltılması ile elde edilen kazanç ortaya çıkarılırken, SMED yöntemin önemine dikkat çekmek ve uygulamadaki kullanılabilirliği ile kullanım sıklığını ve küçük iyileştirmeler sonucu elde edilen kazanımları göstermek amaçlanmıştır. 10 gün boyunca işletmenin çeşitli bölümlerinden toplam 2348 dakikalık 12 adet hazırlık gözlemi yapılmıştır. İncelemeye alınan işlemlerin kayıp süreleri belirlenmiştir, işletmedeki kayıpların iyileştirilmesi için sunulan öneriler, önerilerin uygulanması sonucu toplam sürede görülen azalma ve bu azalmanın yanında süre kazancının işletmeye sağladığı fayda 531 dakika olup toplam gözlenen işlem süresinin %22’sine işaret etmektedir. Elde edilen bu fayda çalışmanın çıktısını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
SMED, Sürekli İyileştirme, Üretim Sistemleri, Hazırlık Süreleri

Abstract
SMED is an effective method for reducing losses in the manufacturing process and provides flexibility in transition from one part to another. Workshop-warehouse operations, mold changes and quality approval periods of a subsidiary industry that manufactures fasteners in the automotive sector are covered in SMED, which is a frequently used method during the improvement of long production lead times in production systems. It is aimed to draw attention to the importance of the SMED method and to show the utility in use and the frequency of use and the gains obtained after small improvements, while the gain is obtained by shortening the preparatory period of the workshop by the worker's production process. 12 set up observations were made over a period of 10 days, totaling 2348 minutes from various sections of the operator. The loss durations of the inspections have been determined, the suggestions for the improvement of the losses in operation, the reduction in the cumulative total after the implementation of the proposals, and the benefit of operating the time accrual in addition to this decrease is 531 minutes, indicating 22% of the total observed duration. This benefit is the output of the work.

Keywords
SMED, Continuous Improvement, Production Systems, Set Up Times

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri