Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yönetim ve Organizasyon Alanında Metaforlar
(Metaphors in the Field of Management and Organization )

Yazar : Mehmet ERTEM    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 9
Sayfa : 209-220
740    1805


Özet
Yaygın düşüncenin aksine metafor, yalnızca söylemi güzelleştirmeye dayalı bir edebi sanat değildir. Metaforlar, genel anlamda bireylerin dış dünyaya dair algılamalarını şekillendiren birer yorumlama, düşünme ve anlama biçimi olarak iş görürler. Ayrıca metaforlar, yeni ve özgün bilgi üretebilmenin de yolunu açarlar. Kavramın bu anlamı, edebi anlamından çok daha büyük önem arz eder. Bu anlam itibarıyla metaforlar, yönetim ve örgüt alanında da belirli bazı kavramları, olguları ya da örgütün kendisini anlamaya yönelmiş birer araç ve hatta analiz yöntemi olarak kullanılırlar. Böylelikle, ilgili akademisyen ve uygulayıcılar açısından metafor kavramını daha iyi anlamak; yönetim ve organizasyon alanının temel kavram ve olgularına ilişkin derinlemesine bir kavrayış geliştirebilmek açısından kayda değer bir önem arz etmektedir. Bu çalışma, yönetim ve organizasyon alanında metafor kullanımını incelemeye ve metafor kavramının felsefi, bilimsel temellerini anlamaya yönelmiş bir çalışmadır. Çalışmada, veriler ikincil kaynak taraması yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırmanın temel amacı ise; araştırmacı ve uygulayıcıların yararlanabileceği, metafor kavramının yönetim ve organizasyon alanı açısından anlamına ilişkin özet niteliğinde bir bilgi kaynağı sunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Metafor, Örgütsel Metafor, Yönetim ve Organizasyon

Abstract
In contrast to the common thought, metaphor is not only a literary art. In general meaning, metaphors are forms of interpretation, thinking and understanding which are shaping the perceptions of individuals about the outer World. Additionally, Metaphors elicitate producing new and original knowledge. This meaning of the concept is far more important than the literary meaning of it. Metaphors in this sense, is being used as tools or even anlysis methods tended to understan some specific concepts, fenomena or organization itself, in the are of management and organization. Thus, understanding the concept of metaphor has a significant importance for the related professionals and scholars, in terms of developing an in-depth understanding of the basic concepts and phenomena of the management and organization field. This study is tended to examine the usage of metaphors in the field of management and organization and additionally, to understand philosophical and scientific foundations of the metaphor concept. Fort his study, data is obtained from secondary sources. Main aim of this research is providing a summarized information source which is related to the meaning of the metaphor concept in the field of “management and organization” for Professionals and scholars.

Keywords
Metaphor, Organizational Metaphor, Management and Organization

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri