Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Reel Efektif Döviz Kurlarının Durağanlığı: 15 AB Ülkesi ve Türkiye
(Stationarity Of Real Effective Exchange Rates:15 EU Countries And Turkey )

Yazar : Ali Eren ALPER  & Gürçem ORANSAY & Fındık Özlem ALPER  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 36-44
763    572


Özet
Satınalma gücü paritesi ile döviz kurları arasındaki ilişkinin açıklanmaya çalışılması ve satınalma gücü paritesi (SAGP) teorisinin uzun vadede geçerliliğinin Fourier Birim Kök Testi kullanarak test edilmesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışmada SAGP ve döviz kurları arasındaki ilişki üzerine genel bir bilgi verilmiş, konu ile ilgili literatüre ve kullanılan ekonometrik yönteme yer verilmiş, son olarak da elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Çalışmada 15 AB ülkesi ve Türkiye verileri kullanılarak 1970-2014 dönemi için SAGP test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İrlanda, İspanya ve İsveç’te reel efektif döviz kuru serileri birim köklüdür dolayısıyla da SAGP bu ülkelerde geçerli değildir. Almanya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Finlandiya, Lüksemburg ve Portekiz’de ise reel efektif döviz kuru serilerinin birim kök içermediği dolayısıyla da bu ülkelerde SAGP’nin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Satın Alma Gücü Paritesi, Fourier ADF Birim Kök Testi, Yapısal Kırılmalar

Abstract
The main aim of the study is try to explain the relation between purchasing power parity (PPP) and currency rates and testing PPP in long term by using Fourier Unit Root Test forms. So a general information has been given about the relation between the exchange rates and PPP, the used econometric method and the related literature has been mentioned and the acquired findings have been evaluated. This study investigates the validity of PPP for 15 EU countries and Turkey utilizing Fourier unit root tests for the period of 1970-2014. The results show that PPP is invalid for Turkey, France, England, Netherlands, Austria, Denmark, Ireland, Spain and Sweden except for Germany, Italy, Greece, Belgium, Finland, Luxemburg and Portugal.

Keywords
Purchasing Power Parity, Fourier Unit Root Test, Structural Breaks

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri