Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mükelleflerin (İşletmelerin) Muhasebe Meslek Mensuplarından Aldıkları Hizmetler ve Beklentilerinin İncelenmesi: Denizli İli Örneği
(Examination of Services and Expectations of Taxpayers (Businesses) from Accounting Professional Members: Example of Denizli Province )

Yazar : Bilal SOLAK  & Emin YÜREKLİ & Ahmet Fethi DURMUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 97-105
753    433


Özet
Küreselleşme süreci ile birlikte, işletmelerin uluslararası faaliyetleri artmış, ve bu durum yoğun bir rekabet ortamını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle küresel rekabet ortamında faaliyette bulunmak isteyen işletme yöneticileri, kararlarını, en doğru bir şekilde ve en doğru zamanda almaları gerekmektedir. İşletme yöneticilerinin bu kararları verirken en önemli unsur meslek mensubunun hizmet kalitesidir. Çalışmamızda mükelleflerin muhasebe meslek mensuplarından beklentileri araştırılmıştır. Çalışma kapsamında Denizli ilinde faaliyet gösteren üretim ve hizmet işletmelerinin, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerden aldıkları muhasebe hizmeti konusundaki memnuniyet düzeylerini, hizmet türlerinin yeterliliğini ve bu işletmelerin muhasebe meslek mensuplarından beklentilerini ölçmeyi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında denizli ilinde faaliyet gösteren işletme yönetici ve sahiplerine anket uygulanarak sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında mükellefler, meslek mensubunun ilk olarak güvenilirlik olması gerektiğini belirtmişlerdir. Çalışmamızda ayrıca mükelleflerin, meslek mensuplarından aldıkları hizmetlerde meslek mensuplarının sosyal sorumluluk kavramına uygun davranışlar sergilediği, iş gereklerini önemli bir ölçüde yerine getirdikleri ve işletmenin faaliyet sürecine katkı sağladıklarını düşündükleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Muhasebe Meslek Mensubu, Mükellefler, Hizmet Kalitesi

Abstract
Working Together with the Globalization Processto Combine Increased International and Financing Activities. Business managers who wish too perate in a global competitive environment need to make their decisions in the most accuratemanner. The most important factor when managing managers make the sedecisions is the service quality of theprofession. The expectation of taxpayers' accountants has beenresearched in ourwork. Percentage of work is thesatisfactionlevel of theaccounting service they receive from business and production service providers, self-employe daccountantsor, self-employe daccountants, the adequacy and protection of service types is the measure of the expectation of Professional accountants.

Keywords
Professional Accountant, Taxpayers, Service Quality

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri