Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşe Alım Öncesi Testleri ve Firma Performansı
(Pre-Employment Tests And Firm Performance )

Yazar : Ahmet Zeki DEMİR  & Çağrı YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 87-96
647    523


Özet
Günümüzdeki hızla değişen şartlara ayak uydurmaya çalışan firmalar insan kaynağının önemini daha iyi anlamaya başlamışlardır. Genel kabule göre doğru işin doğru kişi ile eşleştirilmesi, firmanın performansını olumlu yönde etkilemektedir. Doğru eşleşmenin yapılmasında ve büyük aday havuzlarının filtrelenmesinde firmalar gittikçe popülerleşen İşe Alım Öncesi Testleri’ni uygulamaktadırlar. Bu testlerden en yaygın kullanılanları Kişilik ve Yetenek Testleri’dir. Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren ve halka açık firmaların finansal ve istihdam performansını 2012-2016 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemdeki verilerini inceleyerek, bu testlerin firmaların performansını nasıl etkilediğini tespit etmeye çalışmıştır. Testlerin her ikisini birlikte uygulayan veya sadece birini uygulayan firmalar ile hiç test uygulamayan firmalar önce istatistiksel olarak sonra 5 yıllık ortalama değerleri üzerinden ve son olarak da yine verilerin ortalamalarının Min-Max yöntemi ile standardize edilmesi yolu ile analize tabi tutulmuşlardır. Üç analiz yönteminden elde edilen sonuçlara göre bu testlerin her ikisini birlikte uygulayan veya sadece birini uygulayan firmaların hiç test uygulamayan firmalara göre daha yüksek performans gösterdikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak Kişilik ve Yetenek Testleri’nin, firmaların performansını pozitif şekilde etkilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kişilik Testleri, Yetenek Testleri, Firma Performansı, Finansal Performans, İstihdam Performansı

Abstract
Firms that trying to keep pace with today's rapidly changing conditions have begun to better understand the importance of human resources. According to general belief, matching the right job with the right person affects the performance of the company positively. In making the right pairing and filtering of large pools of candidates, companies have recently implemented the Pre-Employment Tests, which are becoming more and more popular. The most common of these tests are the Personality and Aptitude Tests. This study examined the data of the financial and employment performance of publicly traded companies operating in Turkey for the 5-year period covering the years of 2012-2016 and tried to determine how these tests affected the performance of firms. Firms which applied both of these tests together or only one of them and those firms which did not apply any tests were first analyzed statistically, later by means of 5-year mean values and finally by standardizing the mean of the data by Min-Max method. According to the results obtained from these three analysis methods, it is determined that firms that applied both of these tests together or implement only one of the test performed better than firms that did not apply any test at all. As a result, Personality and Aptitude Tests seem to positively influence the performance of firms.

Keywords
Personality Tests, Aptitude Tests, Firm Performance, Financial Performance, Employment Performance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri