Anasayfa    |  Dergi Hakkında   |  Amaç ve Kapsam   |  Yayın Etiği   |  Yazım ve Yayın Koşulları   |  Makale Yayınlama Süreci   |  Yazar/Hakem Girişi   |  İletişim   |

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Belediyelerin Sosyal Hizmetlerin Sunumuna Yönelik Yasal Sorumlulukları
(Legal Responsibilities Of The Municipalities For Performing Social Service )

Yazar : Sami KALAYCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 124-129
613    371


Özet
Son on yıldan daha fazla bir süredir belediyelerin yürüttüğü sosyal hizmet alanındaki faaliyet ve uygulamaları daha fazla öne çıkmıştır. Özellikle belediyelerin bütçelerinin belirli bir kısmını sosyal hizmet alanlarına yönelik harcadıkları ve harcamaya da devam ettikleri gözlemlenmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanına yönelik yürüttüğü hizmetler, merkezi yönetimin bünyesindeki sosyal hizmetlere kıyasla daha farklı ve çeşitli nitelikte olmaktadır. Çünkü sosyal hizmetlerin merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında paylaşılarak yürütülmesi konusunda hizmetin niteliği, türü, etkililiği, verimliliği gibi çeşitli ölçütler doğrudan etkili olmuştur. Bunun yanı sıra belediyelerin kurulmasına dayanak olan “mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanması” fikri ile yerel alanda farklılaşan sosyal hizmetler, bu paylaşımı etkilemiştir. Bu bakımdan birçok belediye de kendi sınırlarında, mahalli müşterek ihtiyaçlar ile imkân ve kapasitelerine göre bu farklı nitelikteki sosyal hizmetleri yürütmektedir. Sonuç itibariyle belediyelerin sosyal hizmet alanlarına yönelik yaptıkları tercihler ile çeşitlenen sosyal hizmet faaliyetleri yasanın kendilerine yüklediği sorumluluklar ile görevlerden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, 5216 ve 5393 sayılı belediye yasalarının sosyal hizmet alanlarına yönelik belediyelere verdiği görev ve sorumluluklar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Belediyeler, Sosyal Hizmet, Belediye Yasası, Sosyal Hizmetler

Abstract
For more than a decade, social activities and practices performed by municipalities have been more remarkable. It’s observed that municipalities have especially spent and seemed more willing to spend some of their budget on social services. Moreover, services performed by municipal corporations have been more qualitative than services of centralized administration since in the practice of social services between centralized administration and municipal corporations, measurements such as the quality, kind, efficiency and productivity of the service have directly been more effective. Moreover, locally varying social services with the idea “meeting common local needs” which forms the basis of municipalities have been affected this responsibility. Therefore, many municipalities perform different social services with common local needs depending on their capability and capacity within their own borders. Accordingly, social service activities varied by the choices of municipalities into social service fields result from the duties and responsibilities enforced by the codes. In the study, duties and responsibilities enforced by the codes numbered 5216 and 5393 were evaluated.

Keywords
Municipalities, Social Service, Municipal Codes, Social Services

Gelişmiş Arama


Duyurular

  JAVScongress İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

  AYRINTILAR İÇİN
  javscongress.com 


  JAVStudies yayın ilkeleri değişti

  JAVStudies Dergisi Yazım ve Yayın ilkelerinde önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Lütfen ilgili sayfamızı inceleyiniz.


  Indeks Taraması Arastirmax

  JAVStudies Dergisi Arastirmax Scientific Publication İndex Tarafından İndekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması Scholarsteer

  JAVStudies Dergisi Scholarsteer Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması InfoBase

  JAVStudies Dergisi, InfoBase Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması Idealonline

  JAVStudies Dergisi, Idealonline Veri Tabanı tarafından taranmaya başlamıştır. 

   


  İndeks Taraması SSRN

  JAVStudies Dergisi, Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  Belgelendirme ISO 9001

  JAVStudies dergisi, ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belgesi almıştır. 


  İndeks Taraması International Index Copernicus

  JAVStudies dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması TEİ

  JAVStudies dergisi Türk Eğitim İndeksi (TEİ) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması SOBİAD

  JAVStudies dergisi Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlamıştır.


  Lisanslama Creative Commons Attribution

  Creative Commons License
  JAVStudies'te yayınlanan çalışmalar Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmaktadır.

  Creative Commons Attribution 4.0 International LicenseAdres :Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Şırnak/TÜRKİYE
Telefon :04862164008-1201 Faks :
Eposta :javstudies@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri